Strategische projecten

In de gemeente Borne zijn diverse strategische projecten in voorbereiding en uitvoering.

De projectorganisatie Bornsche Maten realiseert de nieuwe woonwijk ten noordoosten van Borne.  Binnen het project Centrumplan wordt gewerkt aan de vernieuwing van het kernwinkelgebied. De Groene Poort is gericht op behoud en ontwikkeling van landschappelijke, economische, cultuurhistorische en ecologische elementen in het buitengebied van Borne. De ontwikkeling van bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp is een samenwerking tussen gemeenten Borne en Hengelo. De Verbindingsweg met spooronderdoorgang is de eerste stap in de aanpak van de spoorse doorsnijding en de barrièrewerking van de N743. De Zuidelijke randweg moet een nieuwe wegverbinding vormen tussen de N743 en toe- en afrit 29 van de A1/A35.

Projectatelier Borne
De verschillende strategische projecten worden aangestuurd vanuit het Projectatelier Borne. Het is de werkplek voor projectleiders, -medewerkers en externe deskundigen. Voor antwoorden op uw vragen over de projecten of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met het projectatelier. Van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot  tot 17:00 uur.

Bezoekadres: Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Postadres: Postbus 200, 7620 AE Borne
Telefoon: (074) 2658 590
E-mail: officemanagerPAB@borne.nl