F35 - foto Tubantia

Inpassing F35 Azelosestraat – Oonksweg

Op maandag 19 juni zijn de werkzaamheden aan de verdere inpassing van de F35 gestart. De fietssnelweg F35 wordt verlengd vanaf de kruising Parallelweg/Azelosestraat, via de Molenstraat, de Bornerbroeksestraat, de Röringstraat en de Beerninksweg naar de Oonksweg. Het is het volgende stuk fietsverbinding. Het eerste gerealiseerde deel van de F35 in Borne, het deel van Hengelo tot het Bornse NS-station, wordt al veelvuldig gebruikt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met maart 2024.

Omleiding

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in zes fases uitgevoerd. Fase een van de uitbreiding van de fietssnelweg F35 is afgerond. Daarmee is kruising Azelosestraat/Molenstraat weer geopend voor doorgaand verkeer. Fase twee en drie van de uitbreiding starten eind augustus.

Fase 2: Vanaf woensdag 30 augustus wordt er gewerkt aan het vervolg van de Molenstraat. Het asfalt wordt vernieuwd, zodat het geschikt is voor de F35. Ook worden de voetpaden opnieuw bestraat. 

Fase 3: Vanaf dinsdag 29 augustus wordt er gewerkt op de Beerninksweg. De straat wordt opnieuw ingericht om plek te maken voor de fietssnelweg. Ook wordt het rioolstelsel herzien waarmee het hemelwater van het vuilwater wordt gescheiden.

Presentatie plannen

De afgelopen periode presenteerde het projectteam van de gemeente Borne hoe de F35 (fietssnelweg) wordt ingepast. Op dit deel zijn in tegenstelling tot het eerste deel van de fietssnelweg (Borne NS-station tot Hengelo) auto’s wél te gast. Auto’s mogen over dit deel van de fietsstraat, maar dienen de snelheid te matigen tot een lager tempo en ruim baan te verlenen aan de fietsers. Mede aan de hand van opmerkingen van omwonenden zijn de plannen verwerkt op de ontwerptekening.

Klimaatbestendig

Met de ambitie om het wateroverlast binnen de gemeente Borne te beperken wordt de verdere inpassing van de fietssnelweg tegelijkertijd klimaatbestendig gemaakt. 

Langs het tracé van de fietssnelweg F35 zijn zeer gevoelige en kwetsbare gebieden voor wateroverlast bij extreme regenval. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt een nieuwe hemelwatertransportleiding (infiltratieriool) aangelegd. Het hemelwater wordt ontkoppeld van het afvalwater en kan daarmee op duurzame wijze vastgehouden worden op locatie. Tevens reguleert het infiltratieriool het grondwaterniveau en zorgt het in droge periodes voor vernatting van de bodem. 

Meer groen
De fietssnelweg heeft een smaller profiel dan de huidige (weg)verharding, hierdoor kan meer groen en minder grijs worden gecreëerd. Meer groen en bomen betekent meer schaduw en minder hoge temperaturen tijdens warmere dagen.

Spooronderdoorgang

Onderdeel van het plan is een spooronderdoorgang bij de Bornerbroeksestraat. De aanleg daarvan zal in een later stadium worden uitgevoerd in samenwerking met ProRail.

Omgevingsapp

Tijdens het gehele traject worden omwonenden en weggebruikers via de omgevingsapp op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen over de nieuwe inrichting. Deze app is gratis te downloaden in de appstore onder de naam ‘F35 Borne’.

Ontwerp F35

Fasering werkzaamheden

Fasering van de werkzaamheden.