Voorkant Zwanenhof

housing-forms iconHerontwikkeling Maria Mediatrix

Het college en de raad van de gemeente Borne werken aan de herontwikkeling van locatie Maria Mediatrix in Azelo. 

De gemeenteraad heeft op woensdag 2 februari de uitgangspunten voor herontwikkeling vastgesteld. De nieuwe ontwikkeling van het terrein wordt meegenomen in de herontwikkeling van het buitengebied en de ontwikkeling van de Vloedbeltverbinding. 

Op grond van de voorselectie zijn vier initiatiefnemers geselecteerd die geïnteresseerd zijn in herontwikkeling van deze locatie. Deze initiatiefnemers zijn uitgenodigd om hun plannen met de huidige kennis t.a.v. de uitgangspunten voor herontwikkeling en de vastgelegde toetsingscriteria verder te ontwikkelen. Het doel daarbij is om een partij en plan te selecteren waar een intentieovereenkomst mee gesloten wordt i.v.m. de voorgestane herontwikkeling van deze locatie.

Geselecteerd plan

Maandagavond 4 juli jl. is het geselecteerde plan gepresenteerd voor de herontwikkeling Maria Mediatrix aan de omwonenden en de raad. De presentatie is beschikbaar via de website van de gemeenteraad.

Op vrijdag 23 september ondertekende wethouder Velten en de geselecteerde ontwikkelaar Gerard Assen van Leverink & Assengroep B.V de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van Maria Mediatrix.