Voorkant Zwanenhof

Herontwikkeling Maria Mediatrix

Het college en de raad van de gemeente Borne werken aan de herontwikkeling van locatie Maria Mediatrix in Azelo. 

De gemeenteraad heeft op woensdag 2 februari 2022 de uitgangspunten voor herontwikkeling vastgesteld. De nieuwe ontwikkeling van het terrein wordt meegenomen in de herontwikkeling van het buitengebied en de ontwikkeling van de Vloedbeltverbinding. 

Op grond van de voorselectie zijn vier initiatiefnemers geselecteerd die geïnteresseerd zijn in herontwikkeling van deze locatie. Deze initiatiefnemers zijn uitgenodigd om hun plannen met de huidige kennis t.a.v. de uitgangspunten voor herontwikkeling en de vastgelegde toetsingscriteria verder te ontwikkelen. Het doel daarbij is om een partij en plan te selecteren waar een intentieovereenkomst mee gesloten wordt i.v.m. de voorgestane herontwikkeling van deze locatie.

Geselecteerd plan

Maandagavond 4 juli 2022. is het geselecteerde plan gepresenteerd voor de herontwikkeling Maria Mediatrix aan de omwonenden en de raad. De presentatie is beschikbaar via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Op vrijdag 23 september 2022 ondertekende wethouder Velten en de geselecteerde ontwikkelaar Gerard Assen van Leverink & Assengroep B.V de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van Maria Mediatrix.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Maria Mediatrix is nu ingezet voor de opvang van hoofdzakelijk Oekraïense vluchtelingen. En omdat het conflict in Oekraïne nog voortduurt komt hier voorlopig geen verandering in. Met de geselecteerde ontwikkelaars is afgesproken dat het pand voorlopig beschikbaar blijft als opvanglocatie. Daardoor is (nog) niet duidelijk wanneer het geselecteerde plan wordt uitgevoerd. Met de geselecteerde ontwikkelaars wordt bekeken hoe en wanneer zij over kunnen gaan tot de uitvoering van hun plan.