Spoorovergang Oonksweg

Spooronderdoorgangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat

Aanleiding

Gemeente Borne is bezig met de aanleg van spooronderdoorgangen in de Oonksweg en in de Bornerbroeksestraat. De huidige gelijkvloerse kruisingen zullen verdwijnen. Naar verwachting zijn de beoogde onderdoorgangen in 2026 gerealiseerd. Beide onderdoorgangen dragen bij aan de verbetering van de leefbaarheid, verkeersveiligheid, spoorveiligheid en bereikbaarheid in Borne. Zo zorgt de aanleg van spooronderdoorgang Oonksweg voor een betere doorstroming van het verkeer dat aan de rand van Borne rijdt en maakt de spooronderdoorgang Bornerbroeksestraat onderdeel uit van de fietssnelweg F35 wat bijdraagt aan een veilige en snelle fietsroute. 

“Met de aanleg wachten nood- en hulpdiensten en overig wegverkeer niet langer meer voor gesloten spoorbomen en worden gevaarlijke verkeersituaties met passerende treinen voorkomen. Tegelijkertijd wil de gemeente zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke fietsgemeente en bevordert hiermee verbindingen tussen recreatief aantrekkelijke plekken zoals sportpark ‘t Wooldrik. De spooronderdoorgangen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in Borne” aldus wethouder Vermorken.

Samenwerking met ProRail

In het gehele project is een bijzondere positie weggelegd voor spoorbeheerder ProRail. Om een spooronderdoorgang te kunnen realiseren is inbreng van ProRail nodig. Zij hebben de kennis om spoorse kruisingen te maken en ervaring met processen om realisatie van deze onderdoorgangen zo efficiënt en beheerst mogelijk te doorlopen. De gemeente Borne en ProRail werken daarom nauw samen voor de realisatie van de twee spooronderdoorgangen.

Waar staan we nu?

Op dinsdag 27 september 2022 heeft het college van B&W ingestemd met het voorstel om te starten met de studiefase van de twee spooronderdoorgangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat. Gemeente Borne en ProRail gaan daarbij een samenwerking aan om de nodige onderzoeken uit te voeren en om het ontwerp van beide spooronderdoorgangen verder uit te werken.

Inmiddels is ingenieursbureau Movaris gestart met het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van de ontwerpen.

Voorlopige planning

.

Meer weten?

  • Heeft u vragen of wilt u meer weten, stuur dan een e-mail aan projectleider Roy Fox (gemeente Borne) via r.fox@borne.nl.
  • Met de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de spooronderdoorgangen. Meld u aan via communicatie@borne.nl.