flexwoningen impressie

living-household iconVersneld sociaal bouwen

Versneld sociaal bouwen

Een grote groep inwoners van Borne heeft met spoed een woning nodig. Veel mensen wachten op dit moment lang op een passende woning. Inwoners met een zorgvraag die uitstromen uit zorglocaties vinden geen nieuwe woonruimte. Gescheiden mensen/ gezinnen, ouderen en anderen vinden geen geschikte woning. 

Om te voldoen aan de acute behoefte van deze Bornse inwoners én de landelijk opgelegde opgave voor huisvesting van statushouders (vluchtelingen die in Borne mogen blijven wonen) is er naast de bestaande woningbouwopgave een versnelling nodig die te realiseren is met sociale huurwoningen. Dat doen we door toekomstige geplande ontwikkelingen versneld uit te voeren, maar alleen daarmee redden we het niet.

Laatste nieuws over versneld sociaal bouwen

Op 17 november verscheen dit nieuwsbericht op borne.nl:

Gewijzigde planning behandeling raadsvoorstel ontwikkellocaties

Het college heeft de gemeenteraad twee voorstellen gedaan:

  • Een voorstel voor het vaststellen van een afwegingskader. Op basis van het afwegingskader worden locaties voor versnelde sociale woningbouw geselecteerd.
     
  • Een voorstel voor het aanwijzen van drie locaties (Bornerbroeksestraat, Roskam Landen en Welemanstraat) voor tijdelijke sociale woningbouw en het aanwijzen van Maria Mediatrix als doorstroomlocatie voor maximaal 50 statushouders.

Er zijn veel vragen en reacties binnengekomen over het afwegingskader en de voorgestelde locaties. De gemeenteraad heeft besloten de planning voor de behandeling van deze voorstellen te wijzigen.

Gewijzigde planning besluitvorming
Het raadsvoorstel over het aanwijzen van de ontwikkellocaties wordt niet behandeld in het politiek beraad van aanstaande dinsdag 21 november. De agenda voor dit politiek beraad wordt gewijzigd.

De gemeenteraad vindt dat eerst de criteria voor het selecteren van locaties moeten worden vastgesteld, voordat een besluit kan worden genomen over het aanwijzen van nieuwe locaties. Daarom behandelt de gemeenteraad éérst het voorstel over het afwegingskader. Pas na besluitvorming daarover op 12 december wordt over het voorstel voor de aanwijzing van de nieuwe locaties gesproken.

De gewijzigde planning voor de behandeling van beide voorstellen is als volgt:

Raadsvoorstel afwegingskader sociale woningbouw
-             Bespreking in het politiek beraad van 21 november 2023
-             Besluitvorming in de raadsvergadering van 12 december 2023

Raadsvoorstel ontwikkellocaties versnelde woningbouw
-             Bespreking in het politiek beraad van 9 januari 2024
-             Besluitvorming in de raadsvergadering van 30 januari 2024

Het voorstel ‘businesscase versnelde woningbouw Tichelkampweg’ wordt wél behandeld in het politiek beraad van 21 november. De gemeenteraad heeft al eerder besloten de locatie Tichelkampweg aan te wijzen als locatie voor versnelde woningbouw. Dit voorstel gaat over de financiële consequenties van deze ontwikkellocatie. Besluitvorming daarover wordt verwacht in de raadsvergadering van 12 december.

Inspreken
Deze gewijzigde planning betekent dat er in het politiek beraad van 9 januari 2024 kan worden ingesproken over de nieuwe ontwikkellocaties en het aanwijzen van Maria Mediatrix als doorstroomlocatie voor maximaal 50 statushouders. In het politiek beraad van 21 november is deze ruimte er niet.

In het politiek beraad van 21 november kan wél worden ingesproken over het afwegingskader en de businesscase versnelde woningbouw Tichelkampweg. Insprekers kunnen zich melden bij de raadsgriffie (griffie@borne.nl).

Op 7 november verscheen dit nieuwsbericht op borne.nl:

Toenemend woningtekort

Ieder mens wil een dak boven zijn hoofd. De uitdaging, maar ook de druk, om dit voor elkaar te krijgen neemt in rap tempo toe. Er is een woningtekort in vrijwel alle gemeenten in Nederland. Ook in Borne neemt de dringende behoefte aan woningen toe. Daardoor kan een steeds groter wordende groep mensen geen passende woonruimte vinden. Het gaat om starters, statushouders, mensen die vanuit een zorginstelling naar een woning mogen, arbeidsmigranten en ouderen.

Versneld bouwtempo

Om deze mensen toch een woning te kunnen bieden, gaat gemeente Borne sneller en meer woningen bouwen. De gemeente heeft onderzocht hoe er voldoende (tijdelijke) woningen kunnen komen. Er is gekeken of bestaande (bouw)plannen voor sociale huurwoningen versneld kunnen worden. Ook is onderzocht of gebouwen die van de gemeente zijn intensiever gebruikt kunnen worden en welke nieuwe ontwikkellocaties er zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 31 op oktober 2023 besloten om een doorstroomlocatie aan te wijzen en om op drie locaties in de gemeente tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen (zie bijgevoegde infographic). Het gaat om de volgende locaties:

  • Roskam Landen in Hertme, 
  • de Bornerbroeksestraat in Borne
  • de Welemanstraat in Borne
  • Maria Mediatrix als doorstroomlocatie

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen via versneldbouwen@borne.nl.

Bijlagen laatste nieuws over versneld sociaal bouwen