Hertme vijver openlucht theater

De Groene Poort

Het buitengebied van Borne (De Groene Poort) bevindt zich op het kruispunt van de stedelijke en landschappelijke as van Twente. Het kenmerkt zich door diverse beken, het open essenlandschap op de Zenderse Es en het typisch Twentse coulissenlandschap van het landgoed Weleveld tussen Zenderen en Hertme. 

Sinds 2007 is er gewerkt aan De Groene Poort, een omvangrijk programma van de gemeente Borne met een vijftigtal projecten in verschillende thema’s. De gemeente Borne maakt zicht sterk om de functie van het landschap en het buitengebied te versterken. De Groene Poort is gericht op behoud en ontwikkeling van landschappelijke, economische, cultuurhistorische en ecologische elementen in dit unieke gebied, zodat het ook in de toekomst bestand is tegen verwachte ontwikkelingen als bevolkingskrimp en veranderende opgaven op het platteland. Een groot aantal projecten is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking van lokale bewoners. Het buitengebied is daardoor aantrekkelijker geworden voor recreatief gebruik.

Kijk voor meer informatie over het project op de website van De Groene Poortexterne-link-icoon.