Luchtfoto Bornsche Maten

Bornsche Maten

Bornsche Maten is de jongste woonwijk van Borne. De wijk is opgebouwd uit zeven buurten met elk een eigen woonsfeer. Allen liggen rond het Bornsche Beekpark. In 2006 is gestart met de bouw van de deelgebieden Nieuw Borne en Oost Esch. In Tuinstad zijn sinds de start in 2009 ruim 200 woningen opgeleverd. In 2011 is begonnen met Het Wilde Wonen, een deelplan van Singelwonen. Begin 2016 wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van deelplan De Veste.

Kijk voor meer informatie over het project Bornsche Maten op de website van de Bornsche Matenexterne-link-icoon.