foto van een deel van de Spanjaardswijk

housing-forms iconRevitalisering Spanjaardswijk

Wat is de Spanjaardswijk?

Spanjaardswijk ligt ten zuidwesten van het centrum van Borne. De wijk bestaat uit de Julianastraat, Emmastraat, Spanjaardsplein, Wilhelminastraat, Prins Hendrikstraat, Spinnerstraat, Nijverheidsstraat en Textielstraat. De wijk grenst aan de zuidoostzijde aan de Deldensestraat. De Emmastraat is de meest westelijke straat in de wijk. Vanaf de jaren tachtig verbinden Satinetstraat, Damastraat en Linnenstraat de wijk met de Ververstraat aan de noordzijde. Sindsdien is Spanjaardswijk onderdeel van Letterveld.

Spanjaardswijk is één van de oudere wijken in Borne. De wijk heeft een geschiedenis vanuit het textiel tijdperk van Spanjaard en is in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd. Naast kenmerkende blokken met arbeiderswoningen vinden we rond het prachtige Spanjaardsplein geschakelde 2-onder-1-kap woningen. Er is veel aandacht voor symmetrische patronen in de wijkstructuur te vinden, van type woningblokjes tot inrichting van het groene Spanjaardsplein. De woningen zijn grotendeels in eigendom van de bewoners, met wat huurwoningen ten noorden van de wijk. Bewoners wonen er graag, wat ook blijkt uit de meerdere generaties in de wijk. Vooral rondom het Spanjaardsplein is er veel sociaal contact.

Wat is het Project revitalisering Spanjaardswijk?

De openbare ruimte in de wijk is niet meer in een goede staat van onderhoud. Asfaltstraten vertonen scheuren, rioleringen zijn aan vervanging toe, de groenstructuur wordt vernieuwd. Tegelijkertijd is er het besef om de Spanjaardswijk niet alleen te herstellen en op te knappen, maar om de wijk klaar te maken voor een nieuwe toekomst. Een toekomst met een ander klimaat, met plensbuien en wateroverlast en met hitte en droogte. Met duurzaamheid en energieopgaven voor de bewoners. Maar ook met aandacht voor de cultuurhistorie van de wijk, de woningen en de mensen.

Integraal werken

In het project revitalisering Spanjaardswijk wordt integraal gewerkt. Integraal in het ontwerpen van de nieuwe openbare ruimte, omdat diverse elementen samenhangen of conflicteren. Denk aan de zoektocht naar meer vergroening en biodiversiteit in relatie met de inrichting van straten, stoepen en parkeerplaatsen. Of aan het afkoppelen van hemelwater bij de woningen en de ruimte om water op te vangen en vast te houden. Alleen door integraal te werken gaat het lukken om de juiste oplossingen te vinden. 

Participatief werken

In de Spanjaardswijk werken we samen met de bewoners. Op woensdag 31 augustus 2022 is het project gestart met een bezoek aan de wijk. Het was een prachtig zonnige avond, meer dan 60 bewoners waren erbij om kennis te maken en informatie te krijgen hoe het project wordt opgezet en hoe de bewoners betrokken worden. Participatie is niet alleen bewoners informeren of raadplegen, voor het project is een aparte Werkgroep Bewoners Spanjaardswijk opgericht. Ongeveer 20 bewoners werken met elkaar en met de gemeente aan de toekomst van hun wijk. Dat doen ze in kleinere themagroepen zoals de Groengroep, de Straatgroep, er is zelfs een Redactiegroep die aan de slag gaat met de communicatie richting de wijk (en mogelijk ook erbuiten).

Medewerkers van de gemeente worden uitgenodigd om de themagroepen te helpen en te ondersteunen. Deze participatieve manier van werken bij projecten is nieuw voor de gemeente Borne, de projectleider is verantwoordelijk voor het organiseren ervan. Ook wijst de Werkgroep een vertegenwoordiging van 2 bewoners aan om deel te nemen in het Bouwteam.

Bouwteam project revitalisering Spanjaardswijk

Samen met een aannemer (nog te selecteren, zie onder) gaat de gemeente Borne aan het werk om het ontwerp te maken voor de openbare ruimte van de Spanjaardswijk. Dat doen we in een zogenaamd Bouwteam. Het is de bedoeling dat de aannemer ook de uitvoering van de herinrichting gaat doen. Ook de bewoners zijn met 2 personen in het Bouwteam vertegenwoordigd. Ondersteund door de Werkgroep Bewoners Spanjaardswijk brengen zij de voorstellen en ideeën van de wijkbewoners naar het Bouwteam en omgekeerd.

Aanbesteding Bouwteamuitvraag

In oktober 2022 zijn we begonnen met de aanbestedingsvoorstellen. Gemeente Borne heeft 5 aannemers uitgenodigd om deel te nemen en op woensdag 23 november 2022 is er een aparte informatieavond geweest voor hen. Jammer genoeg heeft 1 aannemer alsnog besloten niet mee te doen. De overige bedrijven hebben tot medio januari 2023 de tijd om met hun plannen te komen, die dan beoordeeld gaan worden door de gemeente. Begin februari 2023 vinden er nog aanvullende gesprekken plaats met iedere aannemer. Uiterlijk eind februari 2023 weten we welke aannemer het Bouwteam gaat organiseren en de uitvoering van de werkzaamheden gaat doen.

Meer informatie?

Heeft u interesse in de manier waarop de Spanjaardswijk wordt aangepakt of een vraag over het project? U kunt een email sturen naar Mark Verhijde, projectleider Spanjaardswijk op m.verhijde@borne.nl