Fietsstraat

Verdere aanleg F35 klimaatbestendig

27 september 2022
Nieuws

Momenteel wordt de verdere inpassing fietssnelweg ‘F35’ Molenstraat, Bornerbroeksestraat, Röringstraat, Beerninksweg tot de Oonksweg voorbereid. 

Met de ambitie om het wateroverlast binnen de gemeente Borne te beperken wordt de verdere inpassing van de fietssnelweg tegelijkertijd klimaatbestendig gemaakt. 

Wateroverlast en verduurzaming
Langs het trace van de fietssnelweg F35 zijn zeer gevoelige en kwetsbare gebieden voor wateroverlast bij extreme regenval. In extreme gevallen kan het water bij de omliggende woningen binnen stromen. Om dat zoveel mogelijk te beperken zal er een nieuwe hemelwatertransportleiding (infiltratieriool) aangelegd worden. Met het aanleggen van het nieuwe infiltratieriool wordt het hemelwater ontkoppeld van het afvalwater en kan daarmee op duurzame wijze vastgehouden worden op locatie. Het afvalwater zal via de huidige transportleiding afgevoerd blijven worden naar de zuivering. Het hemelwater wordt lokaal opgevangen, gebufferd en plaatselijk gebruikt voor het nat maken van de bodem. Het overtollige water wordt afgevoerd naar het buitengebied. 

Meer groen 
Het betreffende deel van de wegen wordt versmald naar de afmeting van een fietssnelweg. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen en biodiversiteit. Meer groen creëert verkoeling tijdens warmere dagen. Voor het parkeren worden grastegels toegepast, zodat er minder grijs en meer groen ontstaat.  

Inbreng inwoners nodig
Aansluitend op de klimaataanpak in de openbare ruimte is een bijdrage van omwonenden van de verlengde F35 nodig om de omgeving klimaatbestendiger te maken. Het afkoppelen van regenwater van het riool en het groener maken van de tuinen zijn daarvoor goede en eenvoudig toepasbare voorbeelden.

Sinds afgelopen zomer kunnen particulieren gebruik maken van een afkoppelsubsidie hemelwaterafvoer. Bij afkoppelen wordt schoon hemelwater en vuil afvalwater gescheiden. Daarmee verdwijnt het regenwater niet langer direct in het riool en wordt voorkomen dat het riool overstroomt en kan het schone regenwater hergebruikt worden. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.borne.nl/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater.

Meer informatie over de F35 is te vinden op https://www.borne.nl/fiets-f35