Spoorovergang Oonksweg

Uitwerking spooronderdoorgangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat van start

29 september 2022
Nieuws

Donderdag 29 september ondertekende wethouder David Vermorken en regiodirecteur Danou Veenhof van ProRail de samenwerkingsovereenkomst voor de start van de studiefase van de twee spooronderdoorgangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat. Gemeente Borne en ProRail gaan daarbij een samenwerking aan om de nodige onderzoeken uit te voeren en om het ontwerp van beide spooronderdoorgangen verder uit te werken. Beide onderdoorgangen dragen bij aan de verbetering van de leefbaarheid, verkeersveiligheid, spoorveiligheid en bereikbaarheid in Borne.

Op 25 mei 2021 heeft de raad van gemeente Borne ingestemd met de aanpassing van de Totaalvisie infrastructuur Borne. Daarin is de aanleg van twee spooronderdoorgangen, te weten in de Oonksweg en in de Bornerbroeksestraat als maatregel opgenomen. 

Veiligheid en doorstroom 

De aanleg van spooronderdoorgang Oonksweg zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer dat aan de rand van Borne rijdt. De spooronderdoorgang Bornerbroeksestraat maakt onderdeel uit van de fietssnelweg F35 en draagt bij aan een veilige en snelle fietsroute. De huidige gelijkvloerse kruisingen komen op beide locaties te vervallen. 

“Met de aanleg wachten nood- en hulpdiensten en overig wegverkeer niet langer meer voor gesloten spoorbomen en worden gevaarlijke verkeersituaties met passerende treinen voorkomen. Tegelijkertijd wil de gemeente zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke fietsgemeente en bevordert hiermee verbindingen tussen recreatief aantrekkelijke plekken zoals sportpark ‘t Wooldrik. De spooronderdoorgangen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in Borne” aldus wethouder Vermorken.

Samenwerking met ProRail

In het gehele project is een bijzondere positie weggelegd voor spoorbeheerder ProRail. Om een spooronderdoorgang te kunnen realiseren is inbreng van ProRail nodig. Zij hebben de kennis om spoorse kruisingen te maken en ervaring met processen om realisatie van deze onderdoorgangen zo efficiënt en beheerst mogelijk te doorlopen. De gemeente Borne en ProRail werken daarom nauw samen voor de realisatie van de twee spooronderdoorgangen.

Communicatie en participatie

De inpassing van de onderdoorgangen in de omgeving vraagt om een zorgvuldige uitwerking. Direct betrokken bewoners, bedrijven en instanties worden dan ook nauw betrokken bij het opstellen van het ontwerp. Hoe dat traject eruit komt te zien en hoe de omgeving en belanghebbenden daarin worden betrokken volgt op een later moment.