graafmachine bij bult zand met huizen op de achtergrond

Versneld sociaal bouwen (nieuws oktober 2023)

07 november 2023
Nieuws

Toenemend woningtekort

Ieder mens wil een dak boven zijn hoofd. De uitdaging, maar ook de druk, om dit voor elkaar te krijgen neemt in rap tempo toe. Er is een woningtekort in vrijwel alle gemeenten in Nederland. Ook in Borne neemt de dringende behoefte aan woningen toe. Daardoor kan een steeds groter wordende groep mensen geen passende woonruimte vinden. Het gaat om starters, statushouders, mensen die vanuit een zorginstelling naar een woning mogen, arbeidsmigranten en ouderen.

Versneld bouwtempo

Om deze mensen toch een woning te kunnen bieden, gaat gemeente Borne sneller en meer woningen bouwen. De gemeente heeft onderzocht hoe er voldoende (tijdelijke) woningen kunnen komen. Er is gekeken of bestaande (bouw)plannen voor sociale huurwoningen versneld kunnen worden. Ook is onderzocht of gebouwen die van de gemeente zijn intensiever gebruikt kunnen worden en welke nieuwe ontwikkellocaties er zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 31 op oktober 2023 besloten om een doorstroomlocatie aan te wijzen en om op drie locaties in de gemeente tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen (zie bijgevoegde infographic). Het gaat om de volgende locaties:

  • Roskam Landen in Hertme, 
  • de Bornerbroeksestraat in Borne
  • de Welemanstraat in Borne
  • Maria Mediatrix als doorstroomlocatie

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen via versneldbouwen@borne.nl.