graafmachine bij bult zand met huizen op de achtergrond

Gewijzigde planning behandeling raadsvoorstel ontwikkellocaties

17 november 2023
Nieuws

Het college heeft de gemeenteraad twee voorstellen gedaan:

  • Een voorstel voor het vaststellen van een afwegingskader. Op basis van het afwegingskader worden locaties voor versnelde sociale woningbouw geselecteerd.
  • Een voorstel voor het aanwijzen van drie locaties (Bornerbroeksestraat, Roskam Landen en Welemanstraat) voor tijdelijke sociale woningbouw en het aanwijzen van Maria Mediatrix als doorstroomlocatie voor maximaal 50 statushouders.

Er zijn veel vragen en reacties binnengekomen over het afwegingskader en de voorgestelde locaties. De gemeenteraad heeft besloten de planning voor de behandeling van deze voorstellen te wijzigen.

Gewijzigde planning besluitvorming
Het raadsvoorstel over het aanwijzen van de ontwikkellocaties wordt niet behandeld in het politiek beraad van aanstaande dinsdag 21 november. De agenda voor dit politiek beraad wordt gewijzigd.

De gemeenteraad vindt dat eerst de criteria voor het selecteren van locaties moeten worden vastgesteld, voordat een besluit kan worden genomen over het aanwijzen van nieuwe locaties. Daarom behandelt de gemeenteraad éérst het voorstel over het afwegingskader. Pas na besluitvorming daarover op 12 december wordt over het voorstel voor de aanwijzing van de nieuwe locaties gesproken.

De gewijzigde planning voor de behandeling van beide voorstellen is als volgt:

Raadsvoorstel afwegingskader sociale woningbouw
-             Bespreking in het politiek beraad van 21 november 2023
-             Besluitvorming in de raadsvergadering van 12 december 2023

Raadsvoorstel ontwikkellocaties versnelde woningbouw
-             Bespreking in het politiek beraad van 9 januari 2024
-             Besluitvorming in de raadsvergadering van 30 januari 2024

Het voorstel ‘businesscase versnelde woningbouw Tichelkampweg’ wordt wél behandeld in het politiek beraad van 21 november. De gemeenteraad heeft al eerder besloten de locatie Tichelkampweg aan te wijzen als locatie voor versnelde woningbouw. Dit voorstel gaat over de financiële consequenties van deze ontwikkellocatie. Besluitvorming daarover wordt verwacht in de raadsvergadering van 12 december.

Inspreken
Deze gewijzigde planning betekent dat er in het politiek beraad van 9 januari 2024 kan worden ingesproken over de nieuwe ontwikkellocaties en het aanwijzen van Maria Mediatrix als doorstroomlocatie voor maximaal 50 statushouders. In het politiek beraad van 21 november is deze ruimte er niet.

In het politiek beraad van 21 november kan wél worden ingesproken over het afwegingskader en de businesscase versnelde woningbouw Tichelkampweg. Insprekers kunnen zich melden bij de raadsgriffie (griffie@borne.nl).