Fietsen voor ouderen

Fiets / F35

In Borne liggen alle voorzieningen, wijken en dorpskernen op fietsafstand van elkaar. De Groene Poort en 't Twickel bieden diverse recreatieve routes door het buitengebied. Bovendien werkt Borne binnen de gemeentegrenzen aan de aansluiting op fietssnelweg F35, die reeds gerealiseerd is vanaf het station Hengelo. In Hengelo is de F35 nog met tijdelijke route borden aangegeven tot aan de F35 richting Enschede.

F35

De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer, die loopt van Nijverdal naar de Duitse grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Deze fietssnelweg loopt grofweg parallel aan de snelweg A35. De breedte van 4 meter, weinig kruisingen en de goede kwaliteit asfalt maakt de F35 tot een hoogwaardig, snel en voor Nederland uniek fietspad. 

Tijdwinst
Op de kruispunten heeft de F35 voorrang en met dank aan enkele bewoners kon ook grond worden aangekocht worden en de fietsroute mooie breedte plus verlichting krijgen. Tegelijkertijd heeft de groenzone ter hoogte van de Jupiterstraat een impuls gekregen. Richting Hengelo wordt onder andere voor scholieren nu een vrije, veilige weg geopend, die een alternatief is voor de Oude Hengeloseweg en ook Bornsestraat. Met de F35 ontstaat er voor duizenden fietsers tijdwinst.

Gemeente Hengelo is ook bezig om delen van de F35 in de stad te realiseren de komende jaren, zodat uiteindelijk tussen Borne, Hengelo en Enschede dezelfde hoge kwaliteit gaat ontstaan. Op langere termijn zal de verbinding met Almelo een feit zijn.

NB Let op: de gehele F35 is een fietspad en daarmee verboden terrein voor brommers en scooters!

  Inpassing F35 Azelosestraat – Oonksweg

  De fietssnelweg F35 wordt verlengd vanaf de kruising Parallelweg/Azelosestraat, via de Molenstraat, de Bornerbroeksestraat, de Röringstraat en de Beerninksweg naar de Oonksweg. Het is het volgende stuk fietsverbinding. Het eerste gerealiseerde deel van de F35 in Borne, het deel van Hengelo tot het Bornse NS-station, wordt al veelvuldig gebruikt. 
   
  De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2023 zullen starten en ook eind 2023 gereed zal zijn.

  Presentatie plannen
  De afgelopen periode presenteerde het projectteam van de gemeente Borne hoe de F35 (fietssnelweg) wordt ingepast. Op dit deel zijn in tegenstelling tot het eerste deel van de fietssnelweg (Borne NS-station tot Hengelo) auto’s wél te gast. Auto’s mogen over dit deel van de fietsstraat, maar dienen de snelheid te matigen tot een lager tempo en ruim baan te verlenen aan de fietsers. Mede aan de hand van opmerkingen van omwonenden zijn de plannen verwerkt op de ontwerptekening.

  Klimaatbestendig
  Met de ambitie om het wateroverlast binnen de gemeente Borne te beperken wordt de verdere inpassing van de fietssnelweg tegelijkertijd klimaatbestendig gemaakt. 

  Langs het tracé van de fietssnelweg F35 zijn zeer gevoelige en kwetsbare gebieden voor wateroverlast bij extreme regenval. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt een nieuwe hemelwatertransportleiding (infiltratieriool) aangelegd. Het hemelwater wordt ontkoppeld van het afvalwater en kan daarmee op duurzame wijze vastgehouden worden op locatie. Tevens reguleert het infiltratieriool het grondwaterniveau en zorgt het in droge periodes voor vernatting van de bodem. 

  Meer groen
  De fietssnelweg heeft een smaller profiel dan de huidige (weg)verharding, hierdoor kan meer groen en minder grijs worden gecreëerd. Meer groen en bomen betekent meer schaduw en minder hoge temperaturen tijdens warmere dagen.

  Spooronderdoorgang
  Onderdeel van het plan is een spooronderdoorgang bij de Oonksweg. De aanleg daarvan zal in een later stadium worden uitgevoerd in samenwerking met ProRail.