Gemeentehuis

Lijst onderzoekslocaties voor tijdelijke sociale huurwoningen aangepast o.b.v. afwegingskader

21 december 2023
Persbericht

In het voorjaar van 2023 is de zoektocht gestart naar locaties voor tijdelijke sociale woningbouw. Op basis daarvan is een lijst met locaties gemaakt die geschikt zouden kunnen zijn. Deze lijst is nu getoetst en aangepast op basis van het afwegingskader dat de raad heeft vastgesteld op 12 december 2023. Deze nieuwe gewijzigde lijst biedt inzicht in de onderzoekslocaties én maakt duidelijk of deze plekken meer of minder geschikt zijn.

De eerder opgestelde lijst van ongeveer vijftig locaties is mede tot stand gekomen op basis van de input uit de luistersessies met inwoners. Bij het opstellen zijn destijds geen afwegingen of kaders gebruikt voor het wel of niet op de lijst plaatsen van de mogelijke locaties. Daarbij was het een lijst met locaties voor zowel permanente als tijdelijke woningbouw.

Dynamische lijst met onderzoekslocaties

Op het nieuwe overzicht staan alle mogelijke onderzoekslocaties die tot nu toe zijn genoemd, terwijl er nog relatief weinig uitgewerkt is voor die locaties. Dit kan betekenen dat bij de verdere uitwerking in een volgende fase kan blijken dat bepaalde locaties alsnog niet geschikt zijn. Gemeente Borne wil de lijst iedere zes maanden actualiseren. Het kan zijn dat de lijst dan wordt aangevuld met plekken in gemeente Borne die alsnog geschikt lijken te zijn. De lijst wordt telkens gedeeld via reguliere communicatiekanalen met inwoners. De actuele nieuwe lijst is te vinden op de pagina 'Versneld sociaal bouwen'.

Toenemend woningtekort

Gemeente Borne staat voor de grote opgave om zo snel mogelijk tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen. Ieder mens wil een dak boven zijn hoofd. Maar het woningtekort neemt toe. Hierdoor wordt de groep mensen die geen passende woonruimte kan vinden alsmaar groter. Ook in gemeente Borne. Tijdelijke sociale huurwoningen zijn voor nu een antwoord op het meest urgente tekort en de
toenemende vraag naar woningen. Gemeente Borne wil dat deze woningen gerealiseerd worden voor starters, statushouders, mensen die vanuit een zorginstelling naar een woning mogen, arbeidsmigranten en ouderen.

Huidige ontwikkellocaties en doorstroomlocatie

Op 9 januari 2024 bespreekt de gemeenteraad in het politiek beraad het voorstel om Maria Mediatrix aan te wijzen, als tijdelijke doorstroomlocatie voor maximaal 50 statushouders, en daarnaast om tijdelijke sociale huurwoningen te plaatsen bij de Roskam Landen in Hertme, de Bornerbroeksestraat en de Welemanstraat in Borne. Vervolgens wordt hierover op 30 januari een besluit genomen in de raadsvergadering.

Vragen en zorgen

Gemeente Borne geeft haar inwoners graag de gelegenheid om hun vragen te stellen en zorgen te delen. Hiervoor organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op 11 januari van 16.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis. Inwoners kunnen al hun vragen stellen over de tijdelijke sociale woningbouw. Daarnaast kunnen vragen hierover te allen tijde gesteld worden via
versneldbouwen@borne.nl. De gemeente betrekt deze reacties bij de uitwerking in de vervolgfasen en ook in de volgende ronde in haar zoektocht naar nieuwe locaties voor tijdelijke sociale woningbouw.