Gemeentehuis

Klacht indienen

Klachtafhandeling is het in behandeling nemen van klachten over het gedrag van de gemeente. Wanneer men vindt dat men door iemand van de gemeente niet correct is behandeld, kan men een klacht indienen bij de gemeente. De klacht moet gericht zijn op het gedrag van de gemeente ten opzichte van een burger of een bedrijf. Vaak gaat het om klachten over niet behoorlijk gedrag, zoals niet reageren op brieven of het niet nakomen van afspraken of toezeggingen. De klacht moet gekoppeld zijn aan het gedrag van een persoon die bij de gemeente werkt. De klachtenregeling is niet bedoeld voor inhoudelijke aangelegenheden zoals gemeentelijke plannen, besluiten en het gemeentelijke beleid in het algemeen. Ook over besluiten van bestuursorganen kan niet worden geklaagd. Tegen deze besluiten staan de gebruikelijke rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open. De klachtenregeling is evenmin bedoeld om te klagen over gemeentelijke heffingen en tarieven. Klachten die betrekking hebben op de openbare ruimte, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, kunnen telefonisch worden gemeld bij Twente Milieu, telefoon (0900) 8520 111.

Voorwaarden

Iedereen kan een klacht indienen. De klacht heeft betrekking op het gedrag van een persoon die bij de gemeente werkt ten opzichte van de eigen persoon of het eigen bedrijf.

Er is duidelijk aangegeven wat de gedraging heeft ingehouden, wanneer die heeft plaatsgevonden en waarom daartegen bezwaar moet worden gemaakt.

Nationale Ombudsman

Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente aangesloten bij de Nationale Ombudsman.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld? Neem dan binnen een jaar contact op met de Nationale ombudsman. U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met 0800 – 33 555 55.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nationaleombudsman.nl

Let op: De Nationale ombudsman mag een klacht alleen behandelen als u zelf bij de gemeente hebt geklaagd.

Kosten

Aan de klachtafhandeling zijn geen kosten verbonden.

Contact

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke klachtencoördinator via telefoonnummer 14 074.