Voorkant Zwanenhof

Melding openbare ruimte

Heeft u een klacht of melding over de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, slechte of beschadigde bestrating, vernieling en/of overlast? Geef het door! Elke melding is van waarde om uw woon- en leefomgeving te verbeteren.

Waar melding doen?

Twente Milieu is verantwoordelijk voor het behandelen van het grootste deel van de meldingen op het gebied van de woon- en leefomgeving in de gemeente Borne. Denk daarbij aan:

Gescheiden inzameling huishoudelijk afval (inclusief grofvuilmeldingen)/ Riolering/ Drukriolering buitengebied/ Drainage/ Wegen en wegmarkeringen/ Snelherstel (gevaarlijke situaties)/ Gladheidbestrijding (volgens het gladheidbestrijdingsplan)/ Straatreiniging/ Straatmeubilair/ Bruggen en tunnels/ Onverharde wegen/ Onderhoud bermen/ Sloten, duikers en vijvers/ Groenvoorzieningen en bomen/ Ongediertebestrijding/ Onderhoud afvalbakken en losloopgebieden voor honden/ Vandalisme.

Meldingen over de bovengenoemde onderwerpen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur indienen bij de klantenservice van Twente Milieu op telefoonnummer 0900 - 85 20 111 (5 cent per minuut). Buiten kantooruren: 088 0530250 (storingsnummer bij gevaarlijke situaties).

U kunt meldingen ook gemakkelijk doorgeven via de Twente Milieu App, beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS, Android en Windows. Download de App hier:

Androidexterne-link-icoon
iOSexterne-link-icoon
Windowsexterne-link-icoon

Melding openbare straatverlichting

Via de knop hier boven kunt u digitaal een melding doen over straatverlichting die niet werkt of die niet naar behoren werkt.

Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen, worden echter direct verholpen.