Gemeentehuis

Wmo / Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen aan de maatschappij.

De gemeente kan u begeleiden als het gaat om:

  • Begeleiding bij participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking;
  • Dagbesteding;
  • Organisatie van kortdurend verblijf;
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging;
  • Beschermd wonen gericht op participatie (uitvoering door de gemeente Enschede als centrumgemeente).

Samen met u bekijken wij welke hulp u precies nodig heeft.

De bijlage hieronder, het 'Meldingsformulier wmo', kunt u downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kunt u terugsturen naar wmo-jeugd@borne.nl.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleegtehuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dat is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is. Zorgkantoren voeren de Wlz uit. Zij moeten ervoor zorgen dat degene met de Wlz-indicatie de zorg kan krijgen die hij volgens de indicatie nodig heeft. In deze regio is dat het Menzis zorgkantoorexterne-link-icoon.

Heeft u vragen?

Heeft u overige vragen over de Wlz of de Wmo? Neem contact op met het Sociaal Hus.externe-link-icoon Het Sociaal Hus is gevestigd in het gemeentehuis (Rheineplein 1, Borne). Het Sociaal Hus geopend op maandag van 16.00 tot 18.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. 
T: 074 - 2658 590 elke werkdag
M: sociaalhus@borne.nl