Sociaal Hus in Borne

Sociaal Hus

1 plek voor ál uw ondersteuningsvragen

Met al uw vragen over onder andere welzijn, opvoeden en opgroeien, onderwijs, zorg, wonen, financiën, vrijwilligerswerk en werk en inkomen bent u welkom in het Sociaal Hus. Eerder ging u hiervoor apart naar de gemeente, het Kulturhus, Wijkracht, GGD, Welbions, Vluchtelingenwerk en Borne Sport. Nu kunt u hiervoor rechtstreeks terecht bij het Sociaal Hus.

In het Sociaal Hus werken drie consulenten. Zij werken samen met professionals, zoals sociaal werkers, jeugd- en Wmo consulenten, JGZ-verpleegkundigen, maar ook  buurtsportcoaches samen om inwoners snel en passend te ondersteunen. Laagdrempelig en met een persoonlijke aanpak, uitgaande van uw mogelijkheden en ontwikkeling.

Met welke vragen en onderwerpen kunt u zoal terecht in het Sociaal Hus?

 • Ik wil graag aan de slag als vrijwilliger.
 • Ik wil tips, advies en/of ondersteuning bij de opvoeding of ontwikkeling van mijn kind.
 • Ik kan steeds minder zelf.
 • Ik heb moeite met lezen en schrijven.
 • Ik ben mantelzorger en heb vragen of behoefte aan ondersteuning.
 • Ik voel me eenzaam.
 • Ik zou graag meer willen bewegen of beginnen met sporten. Hoe pak ik dit aan?
 • Ik ben benieuwd naar de activiteiten die er zijn voor o.a. ouderen.
 • Ik maak me zorgen om mijn eigen veiligheid/ thuissituatie of die van een ander.
 • Ik ben op zoek naar een maatje of iemand die mij kan helpen bij bijvoorbeeld mijn financiën.
 • Ik heb het gevoel dat ik het niet meer alleen aan kan.
 • Thuis is de sfeer steeds vaker gespannen. Ik wil hierover graag met iemand in gesprek.

Ook kunt u in het Sociaal Hus de brochure 'Ontmoeten, sporten en bewegen voor senioren in Borne' ophalen. U kunt deze brochure ook downloaden onderaan deze pagina. 

Voor afspraken met de klantmanager of werkcoach van de Uitvoeringsorganisatie Borne, Hengelo en Haaksbergen kunt u ook terecht in het Sociaal Hus. De informatie over wat het Sociaal Hus voor u kan betekenen wordt regelmatig aangevuld.

Welke vraag u ook heeft, u bent altijd welkom!

Loop binnen tijdens inloopspreekuren, bel of mail!
Het Sociaal Hus is gevestigd in het gemeentehuis (Rheineplein 1, Borne). Het Sociaal Hus geopend op maandag van 16.00 tot 18.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. 
T: 074 - 2658 590 elke werkdag 
M: sociaalhus@borne.nl

Brochure ontmoeten, sporten en bewegen voor senioren in Borne