Luchtfoto Bornsche Maten

housing-forms iconVerhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Doe dit tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum.

Aangifte

In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in de Basisregistratie Personen.
U kunt de verhuizing digitaal doorgeven.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde adres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde adres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.

Een verhuizing moet worden aangegeven binnen vijf dagen na de verhuizing binnen de gemeente.

Benodigde gegevens

 • Naam aanvrager.
 • Nieuwe en oude adres aanvrager.
 • Paspoortnummer en burgerservicenummer.
 • Datum verhuizing.

Overige benodigde documenten

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Indien de aanvrager minderjarig is of onder curatele staat, moet de aanvraag ondertekend zijn door respectievelijk een ouder/voogd of de curator.

Stappen en doorlooptijd

De nieuwe gegevens worden in de basisregistratie van de gemeente verwerkt. Als verhuisdatum kunt u de datum van vandaag ingeven of een datum die in de toekomst ligt. Wanneer u reeds verhuisd bent, wordt de datum van de aangifte gehanteerd. De aanvrager ontvangt een bevestiging van de wijziging.

De informatie is niet openbaar.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis.