Luchtfoto Bornsche Maten

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Doe dit tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum.

Aangifte

In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in de Basisregistratie Personen.
U kunt de verhuizing digitaal doorgeven.

Automatisch uitschrijven

Vertrekt u vanuit gemeente Borne naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan in uw nieuwe gemeente door. Gemeente Borne zorgt ervoor dat u automatisch wordt uitgeschreven uit uw vorige gemeente.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde adres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde adres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.

Een verhuizing moet worden aangegeven binnen vijf dagen na de verhuizing binnen de gemeente.

Benodigde gegevens

 • Naam aanvrager.
 • Nieuwe en oude adres aanvrager.
 • Paspoortnummer en burgerservicenummer.
 • Datum verhuizing.

Overige benodigde documenten

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Indien de aanvrager minderjarig is of onder curatele staat, moet de aanvraag ondertekend zijn door respectievelijk een ouder/voogd of de curator.

Stappen en doorlooptijd

De nieuwe gegevens worden in de basisregistratie van de gemeente verwerkt. Als verhuisdatum kunt u de datum van vandaag ingeven of een datum die in de toekomst ligt. Wanneer u reeds verhuisd bent, wordt de datum van de aangifte gehanteerd. De aanvrager ontvangt een bevestiging van de wijziging.

Komt u vanuit een andere gemeente naar gemeente Borne, dan is de verwerkingstijd van uw verhuisaangifte 3 tot 5 dagen.

De informatie is niet openbaar.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis.