Voorkant Zwanenhof

Emigreren (verhuizen naar het buitenland)

Vertrekt u voor meer dan acht maanden naar het buitenland, dan bent u verplicht daarvan binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Registratie

Uw verhuizing wordt verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u uw vertrek melden bij de gemeente.

Verblijft u minder dan acht maanden in het buitenland, dan kunt u het vertrek melden, maar het hoeft niet.

Bekijk wat u in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid via https://www.nederlandwereldwijd.nl/checklist-verhuizen-buitenland-emigrerenexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Wanneer alle personen woonachtig op hetzelfde adres naar het buitenland vertrekken, kunt u digitaal aangifte doen van vertrek. U mag ook in persoon aan de balie verschijnen. U dient hiervoor wel een afspraak te maken via telefoonnummer 14 074. 

Aangifte van vertrek kan worden gedaan door:

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • De curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld.

Verplichting om in persoon te verschijnen
De verplichting om in persoon te verschijnen geldt alleen wanneer niet alle personen op hetzelfde adres (familieleden/huisgenoten) aangifte van vertrek doen. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Uitzonderingssituatie
De verplichting om in persoon te verschijnen geldt niet voor (uitwisselings)studenten of wanneer een persoon vanuit een studentenhuis naar het buitenland verhuist.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Aanvraag

U bent verplicht binnen vijf dagen voor vertrek digitaal dan wel schriftelijk aangifte te doen. De gemeente geeft uw vertrek door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. 

In uw melding moet staan:

  • In welk land u verblijft.
  • Wat uw eerste adres is (met plaatsnaam).
  • De datum waarop u verhuist.

Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.