flexwoningen impressie

Uitnodiging luistersessies flexwoningen Borne

09 februari 2023
Nieuws

Een grote groep inwoners van Borne heeft met spoed een woning nodig. Flexwoningen zijn snel geplaatst, van goede kwaliteit en kunnen na verloop van tijd weer verwijderd worden.

De woningen bieden een uitkomst voor diverse doelgroepen, waaronder jongeren, gescheiden mensen, statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) of ouderen.
Voor deze mensen zijn in Borne op korte termijn 51 flexwoningen nodig. De gemeente Borne heeft voor haar totale grondgebied gekeken naar de meest geschikte locaties (opsomming in willekeurige volgorde). Daarbij is rekening gehouden met de inpasbaarheid van de woningen in de bestaande omgeving met oog voor de fysieke en sociale leefbaarheid.

Bornsche Maten
•    Goudbes (locatie van de tijdelijke lokalen basisschool de Vonder in de Bornsche Maten)
•    Maten 3B (in ontwikkeling zijnde locatie aan de oostzijde van de Bornsche Maten)
•    Sonnebeld (reststrook nog niet uitgegeven grond aan de Sonnebeld)

Kern Borne
•    Tichelkampweg (direct ten zuiden van de spoorlijn, tussen moestuintjes en trapveldje)
•    Ridderspoortje (hoek Azelosestraat, Ridderspoortje)

Praat mee!
Gemeente Borne wil graag met u in gesprek over deze potentiële locaties voor flexwoningen. 
Tijdens luistersessies kunt u uw aandachtspunten en zorgen rondom de plaatsing van flexwoningen kenbaar maken. Ook horen we graag welke locaties (naast de locaties die de gemeente als mogelijke locaties ziet) volgens u geschikt zouden kunnen zijn. De opgehaalde informatie wordt meegenomen bij de uitwerking van de locaties.

De luistersessies vinden plaats op woensdag 22 februari tussen 09.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis in Borne. 

Aanmelden
Opgeven kan voor 15 februari via www.borne.nl/luistersessies
Op het aanmeldformulier vindt u enkele vragen die u dient in te vullen. 

Geïnteresseerden die niet specifiek over een onderzoekslocatie in gesprek willen maar wel een locatie willen aandragen om over in gesprek te gaan, kunnen dat tevens kenbaar maken via het aanmeldformulier.

Na 15 februari wordt een indeling voor de verschillende luistersessies per potentiële locatie gemaakt. De luistersessies worden per locatie gegroepeerd en duren per sessie één uur. U ontvangt automatisch bericht over de voor u betreffende tijd via het opgegeven e-mailadres.

Betrokkenen die in gesprek willen over de onderzoekslocaties maar niet beschikbaar zijn op 22 februari, kunnen dat kenbaar maken via flexwonen@borne.nl.

Ter inspiratie referentiebeelden die een indruk geven van de beoogde kwaliteit en uitstraling van flexwoningen
Bron: Conceptenboulevard.nl, Aanbieder: Barli, Tala, Product: Base DUO, Base LEVEL, Flex