Luistersessies

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de luistersessies op woensdag 22 februari. De aanmeldingsperiode is verstreken. Geïnteresseerden konden zich voor 15 februari aanmelden. Aanmelders ontvangen automatisch bericht over de voor u betreffende tijd via het opgegeven e-mailadres.

Meer weten?

Een grote groep inwoners van Borne heeft met spoed een woning nodig. Flexwoningen zijn snel geplaatst, van goede kwaliteit en kunnen na verloop van tijd weer verwijderd worden.
De woningen bieden een uitkomst voor diverse doelgroepen, waaronder jongeren, gescheiden mensen, statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) of ouderen.

Voor deze mensen zijn in Borne op korte termijn 51 flexwoningen nodig. De gemeente Borne heeft voor haar totale grondgebied gekeken naar de meest geschikte locaties. Daarbij is rekening gehouden met de inpasbaarheid van de woningen in de bestaande omgeving met oog voor de fysieke en sociale leefbaarheid.

Wilt u meer weten over de flexwoningen in Borne? Kijk dan op de projectpagina op onze website.