Sociaal Hus ontwerp

Sociaal Hus inloopspreekuur

03 maart 2022
Persbericht

Inwoners van de gemeente Borne kunnen straks op één plek terecht met vragen over onder andere welzijn, zorg, wonen, financiën, vrijwilligerswerk en werk en inkomen. Nu gaan inwoners hiervoor naar de gemeente, het Kulturhus, Stichting informele Zorg, Wijkracht, GGD en Jeugdgezondheidszorg. Vanaf 1 maart kunnen ze rechtstreeks terecht bij het Sociaal Hus, links in het gemeentehuis.

In en vanuit het Sociaal Hus werken professionals, zoals maatschappelijk werkers, jeugd- en Wmo consulenten, JGZ verpleegkundigen, maar ook buurtsportcoaches samen om inwoners snel en passend te ondersteunen. Laagdrempelig en met een persoonlijke inhoud-gedreven aanpak.

Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
Ook kunnen inwoners van Borne voor afspraken met de klantmanager of werkcoach van de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen terecht in het Sociaal Hus. Hiervoor hoeven ze dus niet meer naar Hengelo omdat ook de klantmanagers van de de uitvoeringsorganisatie Hengelo, Borne, Haaksbergen vanuit het Sociaal Hus gaan werken.

Tijdelijk
De locatie, waar voorheen het Projectatelier was gevestigd, is een tijdelijk onderkomen. Het Sociaal Hus, oftewel de ‘integrale toegang’ zoals de werktitel klinkt, wordt straks een belangrijk onderdeel van het ‘Huis van Borne’. Omdat voor de realisatie van het Huis van Borne het Kulturhus verbouwd gaat worden, is gekozen voor een tijdelijk onderkomen in het huidige gemeentehuis.

Groot voordeel hiervan is volgens wethouder Martin Velten dat alle benodigde voorzieningen reeds aanwezig zijn: “Denk aan een veilige werkomgeving, een veilig netwerk, telefonie etc. Op deze manier kunnen we alvast van start en de kosten relatief laag houden. Ook is de locatie, bij binnenkomst in het gemeentehuis links, goed vindbaar en toegankelijk.”

Informele, huiselijke sfeer
Voordat het Sociaal Hus in maart haar deuren opent, wordt ook de uitstraling en sfeer van het voormalige Projectatelier aangepakt. “Het Sociaal Hus is een plek waar inwoners in een informele, huiselijke sfeer terecht kunnen voor ondersteuning”, aldus de wethouder. Waarbij een soortgelijke sfeer wordt gecreëerd als in het huidige Kulturhus.

Een sfeer die, net als de werkwijze van het Sociaal Hus, past bij de visie van het sociaal domein: “Waarbij het onze missie is om een inclusieve, veilige, gezonde en sociale gemeente te zijn, waar alle inwoners de ruimte hebben om naar eigen kunnen en wens mee te doen.”

Transformatie Sociaal Domein
2021/2022 staat namelijk voor de ‘Transformatie van het Sociaal Domein Borne. Een opgave waarbij een cultuur en werkwijze wordt gerealiseerd die past bij inwoners, professionals, vrijwilligers en partners. Een cultuur die bijdraagt aan het bieden van een passende, goede én betaalbare ondersteuning voor alle inwoners van Borne. De integrale toegang (het Sociaal Hus) is daar een belangrijk onderdeel van.

Openingstijden
Op 1 maart wordt gestart met het houden van inloopspreekuren. Op maandag van 16.00 tot 18.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kan via de mail contact worden opgenomen met het Sociaal Hus via sociaalhus@borne.nl. Telefonisch is het Sociaal Hus elke werkdag te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via 074-2658590.

De komende tijd wordt door zowel de gemeente als door de verschillende partners verder gecommuniceerd over het Sociaal Hus.