Wethouder Vermorken tekent samenwerkingsovereenkomst met directeur Dusseldorp

Samenwerkingsovereenkomst revitalisering Spanjaardswijk ondertekend

23 maart 2023
Nieuws

Gisteren is de samenwerkingsovereenkomst voor het revitaliseren van de Spanjaardswijk ondertekend door wethouder Vermorken en Paul Bonekamp, directeur van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. De lokale aannemer gaat participatief aan de slag om de verouderde wijk op te knappen. Hierbij worden de straten, het groen en en riolering opgeknapt. Er is ook aandacht voor meer hedendaagse problemen als klimaatbeheersing en nieuwe vormen van energie.

Na een bijzonder aanbestedingstraject tussen vier aannemers is het nu tijd om echt van start te gaan. Dusseldorp wist de wensen en de rol die participatie speelt binnen dit bijzondere project het beste te vangen in hun plan van aanpak. Het is een bewuste keus geweest om een lokale aannemer te werven die de taal van de bewoners spreekt. Projectleider Mark Verhijde is blij dat we hier dan eindelijk staan. ‘We zijn een jaar geleden gestart met dit project en eind augustus hebben we de wijkbewoners betrokken. We zijn overtuigd van het voorstel en hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking’.

Dusseldorp heeft veel ervaring met het samenwerken in bouwteams, stakeholders en omgeving. De rol van participatie zoals in dit project is dan ook niet nieuw voor de aannemer. Paul Bonekamp vertelt: ‘Door bewoners mee te laten denken over het ontwerp voor hun buurt komen we tot een gedragen ontwerp. Dit zorgt voor een soepel projectverloop, waarin overlast als minder hinderlijk wordt ervaren. Ik heb alle vertrouwen in ons team en een mooi eindresultaat’.

Wethouder Vermorken gelooft in de lokale en participatieve samenwerking in dit project. ‘Hoe mooi is het dat we dit in Borne doen met de mensen uit Borne. Samen met de enthousiaste buurtbewoners. Over een tijd gaan we samen vieren hoe het geworden is’ aldus Vermorken. 

Bouwteam start vandaag

Het bouwteam vangt dan ook vandaag aan. Het team bestaat uit mensen van de gemeente, vanuit Dusseldorp en twee wijkbewoners. Ze zullen starten met een uitgebreide kennismaking en het maken van afspraken over proces, afspraken en planning. Zeker in de beginfase zal het bouwteam iedere week bijeenkomen.

Meer informatie

Zie de projectpagina Revitalisering Spanjaardswijk voor meer informatie.