Revitalisering Spanjaardswijk: aannemer Dusseldorp gekozen als uitvoeder

02 maart 2023
Nieuws

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek gaat aan de slag als bouwteamaannemer en uitvoerder van de revitalisering van de openbare ruimte van de Spanjaardswijk. De revitalisering richt zich op herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij worden er vernieuwingen en verbeteringen aangebracht aan wegen, riolering, openbare verlichting en groen. Bij de aanpak is er gekozen voor vergroening van de wijk en het versterken van de biodiversiteit met oog voor (verkeers)veiligheid, ontmoeten en spelen. Ook wordt de wijk klaargemaakt voor het veranderende klimaat met plensbuien, wateroverlast, hitte en droogte. In het ontwerp zullen ook laadpalen worden meegenomen. Bij de revitalisering wordt veel rekening gehouden met de cultuurhistorie van de wijk, de woningen en de bewoners.

Participatieve samenwerking

De Spanjaardswijk is één van de oudere wijken van Borne. Bij de revitalisering van de Spanjaardswijk is gekozen voor een participatieve samenwerking met de bewoners. Dusseldorp, met een vestiging in Borne, heeft zich onderscheiden met een plan van aanpak en een participatieplan. Dit houdt in dat de bewoners veel inspraak hebben in de keuzes die er gemaakt worden. Er is een werkgroep van ongeveer 25 wijkbewoners die samen met de gemeente werken aan de toekomst van hun wijk. Zij doen dit in kleinere themagroepen zoals een Groengroep en een Straatgroep. Er is ook een Redactiegroep die aan de slag gaat met communicatie naar de bewoners van wijk. Medewerkers van de gemeente ondersteunen de groepen.

Bouwteam

In het Bouwteam zitten gemeente Borne, aannemer Dusseldorp en twee wijkbewoners. Zij werken samen om de nieuwe openbare ruimte van de Spanjaardswijk te ontwerpen. De voorstellen van de Werkgroep en de wijkbewoners worden hierbij meegenomen. De twee bewoners kunnen op hun beurt ook weer de werkgroep informeren over de voortgang van het ontwerp. Wethouder David Vermorken is blij met de keus voor deze aannemer. “De revitalisering van de Spanjaardswijk komt steeds dichter bij. De energie en betrokkenheid van de inwoners van deze wijk is de sleutel om hier een succes van te maken. Nu Dusseldorp uit Borne geselecteerd is om deze klus uit te voeren, gaan de inwoners samen met de aannemer en het gemeentelijk projectteam aan de slag om het ontwerp definitief te maken”, aldus de wethouder.

Meer informatie

Meer informatie over de Revitalisering van de Spanjaardswijk is te vinden op de projectpagina.