Voorkant Zwanenhof

Plankaart laadpalen

De plankaart laadpalen geeft een prognose van laadpunten welke de gemeente Borne naar aanleiding van aanvragen van inwoners, die niet in het bezit zijn van parkeerruimte op eigen grond, in de volgende 3 jaren (2022 - 2025) laat plaatsen door het bedrijf Vattenfall.
De laadpalen worden niet direct in één keer geplaatst. Ze worden geplaatst wanneer daar vraag naar is.

Bent u in het bezit van een elektrische auto of voornemens een elektrische auto aan te schaffen, dan worden de aangegeven laadpunten op de plankaart aangehouden voor plaatsing van de laadpaal.

Daarnaast plaatst de gemeente, naar eigen inzicht, jaarlijks 9 laadpalen verdeeld over de verschillende wijken van Borne/Zenderen/Hertme. Ook worden hierbij de laadlocaties aangehouden zoals die zijn aangegeven op de plankaart.

Hiermee breidt gemeente Borne de komende 3 jaren het huidige netwerk aan laadmogelijkheden tot maximaal +/-146 laadpalen (=292 laadpunten). 

De plankaart is via de volgende link in te zien: Plankaart laadpalen 2022-2025externe-link-icoon.

Visie en Plaatsingsbeleid Laadinfrastructuur

De gemeente Borne heeft de ambitie om in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn. Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol om deze ambitie te bereiken. De komende drie jaar zet de gemeente een belangrijke stap met de realisatie van 146 publieke laadpalen in de openbare ruimte. Dit is echter nog maar het begin van een opeenvolging van ontwikkelingen waarmee mobiliteit in de gemeente Borne richting 2040 duurzamer wordt. Het plaatsingsbeleid helpt de gemeente bij de uitrol van laadinfrastructuur voor personenvervoer, doelgroepenvervoer en licht vrachtvervoer.

De Visie en Plaatsingsbeleid Laadinfrastructuur van gemeente Borne is te vinden op overheid.nlexterne-link-icoon