dokter met patient

Overstaphulp collectieve zorgverzekering

04 december 2023
Nieuws

Gemeente Borne heeft verschillende regelingen voor inwoners met een lager inkomen. Een daarvan is de collectieve zorgverzekeringexterne-link-icoon. Die heeft gemeente Borne ook in 2024. Inwoners die bekend zijn bij gemeente Borne hebben hierover een brief gekregen. 

Bent u via de gemeente nog niet collectief verzekerd?

Dan informeert de gemeente u graag over de collectieve zorgverzekering. De gemeente Borne, Hengelo en Haaksbergen vinden het belangrijk dat iedereen een goede zorgverzekering heeft. Ook als u een laag inkomen heeft. Daarom bieden wij, samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan.

GarantVerzorgd is zeer uitgebreid en geeft zekerheid over extra zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ruime vergoeding voor fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandartskosten en de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. En kinderen zijn gratis meeverzekerd. Ook krijgt u een korting van 9% op de aanvullende verzekering.

Als u kiest voor GarantVerzorgd 3 hoeft u geen verplicht eigen risico van € 385 te betalen.

Om deel te kunnen nemen gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont in Borne, Hengelo of Haaksbergen
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent geen student
  • U moet een pakket kiezen met een aanvullende zorgverzekering en een tandartsverzekering
  • Uw netto maandinkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen per 1 juli 2023 (zonder vakantiegeld)

U bent nog niet met pensioen

U bent met pensioen

Alleenstaand / Alleenstaande ouder

€ 1.387

€ 1.548

Echtpaar / Samenwonend

€ 1.982

€ 2.102

Hoe stapt u over?

Dat kan via www.gezondverzekerd.nlexterne-link-icoon. U kunt tot 1 januari 2024 overstappen. Hierop vindt u ook alle informatie over de nieuwe premies en pakketten. Kies het pakket dat het beste bij u past.

Hulp nodig?

Lukt aanvragen of overstappen niet zelf of met hulp van familie of vrienden? Dan kunt u hulp krijgen van een overstapcoach. Zij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur op het telefoonnummer 088 - 222 40 80. Ook hebben zij spreekuren in Borne. Op woensdag 6 december 2023 en vrijdag 8 december 2023 van 09.00 tot 12.30 uur bij het Sociaal Hus, Rheineplein 1. Dit is in het gemeentehuis van Borne. Een afspraak maken is niet nodig.

Let op: Neem de volgende bewijsstukken mee:

  • Legitimatiebewijs
  • Uw laatste loonstrook/uitkeringsspecificatie
  • Zorgpolis van uw huidige zorgverzekering

Vragen?

Heeft u vragen over de zorgverzekering dan kunt u contact opnemen met Menzis. Bel de klantenservice op 088 – 222 40 40.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer 14 074. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.