Voorkant Zwanenhof

Openbare ruimte

Om grip te houden op de kwaliteit van de openbare ruimte is het Beheerkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Met dit beleid wil de gemeente bereiken dat voor alle belanghebbenden dezelfde uitgangspunten en beelden over het beheer van de openbare ruimte inzichtelijk zijn.

Het plan is in december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad en heeft een looptijd van vijf jaar; van 2018 tot en met 2023. Na vijf jaar vindt een evaluatie plaats en wordt het beleid, indien nodig, bijgesteld.