Voorkant Zwanenhof

Masterplan

Sinds 2010 is de gemeente Borne bezig het centrum te vernieuwen. Alle plannen staan beschreven in het Masterplan Centrum Borne. Waterpartijen, meer groen en betere verbindingswegen naar het centrum zijn de opvallende punten in dit ambitieuze plan. Het is doorgesproken met de bewoners, ondernemers en een vertegenwoordiging van de Bundeling Bornse Ondernemersexterne-link-icoon (BBO). De gemeente zorgt voor de herinrichting van de openbare ruimtes. Van de ondernemers (winkeliers of eigenaren van panden) wordt een investering gevraagd voor de uitstraling van hun pand of bedrijf.

In het Masterplan voor het centrum van Borne zijn de volgende hoofdlijnen vastgelegd:

  • Beschrijving van het ambitieniveau voor het centrum
  • Een analyse van sterke en zwakke punten van de visie en op de haalbaarheid van het programma en de ruimtelijke inrichting
  • De gewenste stedenbouwkundige beeldkwaliteit
  • Een globaal overzicht van de ontwikkelingslocaties
  • Uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimtes
  • Het programma van de uitvoering van de diverse projecten