Centrum Borne

Marktstandplaats

In de gemeente Borne zijn drie mogelijkheden voor ambulante handelaren om waren te verkopen, n.l. op de weekmarkt, door het innemen van een permanente standplaats of door het innemen van een incidentele standplaats.

Weekmarkt

Iedere woensdagochtend is er van 7.00 tot 13.00 uur markt op parkeerterrein De Bolkshoek.
Om de markt voor de consument aantrekkelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders een lijst met artikelengroepen (branches) vastgesteld met een maximum aantal standplaatsen per branche.

Permanente standplaatsen

Naast de weekmarkt op de Bolkshoek zijn er gedurende de hele week een aantal permanente standplaatsen op de volgende locaties binnen de gemeente Borne:

  • parkeerterrein De Bolkshoek
  • parkeerplaats winkelcentrum Letterveld
  • de Dorsvloer in de wijk Stroom Esch
  • het terrein van supermarkt Huls van de Nieuwboer
  • parkeerplaats van ’t Loar te Zenderen

Om voor een permanente standplaats in aanmerking te komen dient u het (digitale) formulier 'Aanvraag standplaats permanent' in te vullen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Standplaats.

Incidentele standplaatsen

Om voor een incidentele standplaats in aanmerking te komen dient u het (digitale) formulier 'Aanvraag standplaats incidenteel' in te vullen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Standplaats.

Voorwaarden

De regelgeving omtrent de marktstandplaatsen is vastgelegd in de Marktverordening van de gemeente Borne, welke te vinden is op de website van de overheid. Op dit moment is er voor een aantal branches een wachtlijst. Om in aanmerking te komen voor een standplaats op de weekmarkt dient u het ‘formulier ten behoeve van het indienen van een aanvraag voor een standplaats op de weekmarkt Borne’, volledig ingevuld te sturen naar:
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. afdeling Concernstaf / AJZ en Communicatie
Postbus 200
7620 AE Borne

Kosten

De kosten kunt u vinden in de verordening marktgeld 2024externe-link-icoon.

Contact

De (tijdelijke) marktmeester, de heer Richard Pieterson, is voor de ambulante handelaren de contactpersoon. Voor informatie over standplaatsen kunt dan ook met hem contact opnemen. Tel. 06 208 159 34.

Aanvraag

Een aanvraag voor een standplaats op de weekmarkt kunt u (digitaal) indienen via de knop 'Aanvraag standplaats weekmarkt' rechts op dit scherm.

Via de knop 'Inschrijven wachtlijst' kunt zich inschrijven op de wachtlijst voor een plaats op de weekmarkt in Borne.