Gemeentehuis 1

IOAZ

De IOAZ is de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Wat is de IOAZ?

Bent u een zelfstandige geboren voor 1 januari 1960 (maar nog niet pensioengerechtigd)? En wilt u graag stoppen met uw bedrijf omdat u daar onvoldoende inkomsten uithaalt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Het gaat om een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm. De uitkering gaat in op het moment dat u stopt met uw bedrijf en loopt door tot u AOW krijgt.  

De Ioaz wordt uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Bekijk meer informatie op de site van ROZexterne-link-icoon.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een Ioaz-uitkering als:

  • een zelfstandige bent geboren voor 1 januari 1960 (maar nog niet pensioengerechtigd) en geringe bedrijfsresultaten hebt,
  • u in Nederland woont en uw bedrijfsactiviteiten ook in Nederland uitvoert,
  • u minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkt,
  • u de afgelopen tien jaar onafgebroken hebt gewerkt, waarvan minimaal de laatste drie jaar als zelfstandige,
  • de inkomsten uit uw bedrijf de laatste drie jaar minder waren dan €28.957 (peildatum 1-1-2024) gemiddeld per jaar
  • u in de toekomst een inkomen van minder dan €34.207 (peildatum 1-7-2024) verwacht.

Soms komen gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen ook in aanmerking voor een Ioaz-uitkering. Neem voor meer informatie contact op met de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

Aanvraag

Een Ioaz-uitkering vraagt u aan bij de Regionale Organisatie Zelfstandigenexterne-link-icoon (ROZ). U moet dit doen voordat u stopt met uw bedrijf. Als u een Ioaz-uitkering krijgt, moet u binnen maximaal 1,5 jaar met uw bedrijf stoppen.