Gemeentehuis 1

IOAW

De IOAW is de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Wat is de IOAW?

Werkloos na uw 50e? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw). U komt in aanmerking als u de vervolguitkering van de WW heeft ontvangen en op het moment dat u werkloos werd 50 jaar of ouder was. Of als u 50 jaar of ouder bent en werkloos en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt.

De Ioaw vult het totale inkomen van u en uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot het niveau van het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing. Dit kunt u aanvragen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Voorwaarden

Als u bent geboren voor 1 januari 1965, geen inkomen heeft, geen werk kunt vinden en voldoet aan één van de volgende voorwaarden, dan heeft u recht op een Ioaw-uitkering:

  • U bent werkloos geworden, terwijl u ouder was dan 50 jaar en u heeft de loongerelateerde uitkering (plus de vervolguitkering als u daar nog recht op had) van de WW ontvangen.
  • U heeft na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar recht gehad op een loongerelateerde werkhervattinguitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en deze werkhervattinguitkering is beëindigd, omdat de mate van arbeidsongeschikt niet langer tenminste 35 procent bedraagt.

Aanvraag

Een Ioaw-uitkering vraagt u aan via www.werk.nlexterne-link-icoon (met behulp van DigiD).