Gemeentehuis

unemployment iconBijstandsuitkering zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Dat is geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wanneer kunt u beroep doen?

U kunt een beroep doen op de Bbz als u:

  • vanuit een werkloosheidssituatie een levensvatbaar bedrijf wilt beginnen,
  • een levensvatbaar bedrijf hebt dat tijdelijk financiële problemen heeft,
  • uw bedrijf wilt beëindigen,
  • een zelfstandige bent geboren voor 1 januari 1960 (maar nog niet pensioengerechtigd) en geringe bedrijfsresultaten hebt.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

Er zijn twee soorten uitkeringen voor zelfstandigen het bedrijfskrediet en een periodieke uitkering. Een bedrijfskrediet is een rentedragende geldlening tegen 8% rente. De periodieke uitkering is een aanvulling tot aan de bijstandsnorm en is beperkt tot maximaal zes maanden. Soms is verlenging van die periode mogelijk. Bij startende ondernemers is een combinatie van krediet en uitkering mogelijk.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een Bbz-uitkering als u:

  • tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent,
  • in Nederland woont en uw bedrijfsactiviteiten ook in Nederland uitvoert,
  • voldoet aan de wettelijke eisen die voor uw bedrijf gelden,
  • de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en de financiële risico's,
  • minimaal 1225 uur per jaar voor het bedrijf werkt,
  • voor uw levensonderhoud afhankelijk bent van de inkomsten van het bedrijf (samen met uw eventuele partner).

Daarnaast gelden per doelgroep nog specifieke voorwaarden. Het ROZ kan u daarover meer informatie geven.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een uitkering kunt u contact opnemen met het ROZ, Enschedesestraat 164, 7552 CL in Hengelo, tel. (074) 24 15 100, email info@ROZgroep.nl. Meer informatie vindt u op www.rozgroep.nl