Gemeentehuis

Integraal Veiligheidsplan 2023

02 maart 2023
Nieuws

Gemeente Borne zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving van de Bornse inwoners, organisaties en bedrijven. Dat doen we niet alleen maar met een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, scholen, Welbions, Wijkracht en zorgpartners. Zo weten we wat er speelt en kunnen we doen wat nodig is. De onderwerpen waar we ons de komende jaren op zullen gaan richten zijn beschreven in het Integraal Veiligheidsplan.

Het plan is gemaakt op basis van input van bewoners via het BornePanel en de wijk- en dorpsraden, politiecijfers, de evaluatie van het vorige plan, een veiligheidsanalyse, afstemming met de regionale, districtelijke en landelijke veiligheidsspeerpunten. In het bijbehorende uitvoeringsplan worden zo’n 40 activiteiten toegelicht die gezamenlijk moeten leiden tot veiliger Borne.

Prioriteiten

De prioriteiten voor de komende jaren zijn gemaakt door te kijken naar de objectieve veiligheid, veiligheidsgevoelens, politieke keuzes en maatschappelijke ontwikkelingen. Veel problemen op het terrein van veiligheid kunnen het beste worden aangepakt op wijk- of buurtniveau.

Voor de komende jaren zijn dit de speerpunten:

  • Leefbare wijken
  • Kwetsbare inwoners /Jeugd
  • Ondermijning

Gemeente Borne werkt samen met de samenwerkingspartners in veiligheid om een nieuwe aanpak op deze speerpunten te maken.