centrum Borne 1

BornePanel

Het BornePanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. In 2011 hebben we als gemeenschap samen de toekomstvisie MijnBorne2030 ontwikkeld. De gemeente Borne vindt het daarom belangrijk om beleid zo veel mogelijk samen met de gemeenschap te maken en uit te voeren. De resultaten van het BornePanel worden gebruikt bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Alle inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen  vanaf 15 jaar kunnen lid worden van het BornePanel.

De resultaten worden altijd breed teruggekoppeld aan de gemeenschap.

Blijf betrokken!  Via de website van BornePanelexterne-link-icoon kunt u zich aanmelden en ook alle informatie vinden over de werking van het panel.