Gemeentehuis

Inclusieagenda 2024+ vastgesteld

13 maart 2024
Nieuws

Gemeente Borne heeft een inclusieagenda vastgesteld. Inclusie betekent dat iedereen, met of zonder beperking, kan meedoen in de samenleving. Iedereen hoort erbij. Het is een samenleving waarbij het niet uitmaakt wat je identiteit is. Je afkomst telt niet mee telt, je kunt houden van wie je wilt, je vrij bent in wat je wel of niet gelooft, en waarin een beperking geen drempels oplevert. Het gaat erom wie je zélf bent. Het gaat om meedoen in plaats van uitsluiting. 

De inclusieagenda helpt om dit te bereiken in gemeente Borne. Omdat inclusie over veel zaken gaat, kiest gemeente Borne ervoor om zich eerst te richten op inwoners: 
- met een lichamelijke handicap; 
- die niet (goed) horen en zien; 
-  meteen ziekte  die niet meer over gaat; 
- die psychisch kwetsbaar zijn; 
- die moeite hebben met lees-, schrijf en digitale zaken. 

Inwoners en mensen met een beperking hebben meegedacht over de inclusieagenda. Zij hebben hun persoonlijke ervaringen verteld  aan de gemeente op het gebied van openbaar vervoer, sporten, informatie, winkels, openbare gebouwen en openbare ruimtes. Deze inbreng heeft, samen met de door gemeenteraad meegegeven kaders, geleid tot de Inclusieagenda 2024+. Daarin staan activiteiten die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen. Dit is samengevat in onderstaande afbeelding en bijgevoegde PDF.

Infographic Inclusieagenda 2024+