Klimaatrapport

Groenblauwtwente

Samen met de dertien andere Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel wordt aandacht gevraagd voor de effecten van klimaatverandering. Dit om het bewustzijn onder inwoners te vergroten.

Op het online platform www.groenblauwtwente.nlexterne-link-icoon staan eenvoudige maatregelen om huis en tuin hitte- en waterproof te maken, zoals het afkoppelen van de regenpijp, het plaatsen van een regenton, een mini-moeras, natuurlijke zonwering en meer planten in de tuin.

Regionale aanpak
De samenwerking tussen de Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel is niet nieuw. Samen wordt gewerkt aan de opgaven voortkomend uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018. Ook is in november 2019 de klimaatatlas uitgebracht met de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Zie ook de klimaatatlas op deze website.