Gemeentehuis

Gemeente Borne en veiligheid

12 oktober 2023
Nieuws

Deze week is het de Week van de Veiligheid. Het centrale thema in 2023 is Agressie & Geweld tegen ondernemers. Tijdens deze week worden er diverse activiteiten georganiseerd voor ondernemers in Nederland. Veiligheid is natuurlijk niet alleen een belangrijk thema in de Week van de Veiligheid. Veiligheid is een doorlopend thema binnen Borne.

Gemeente Borne zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving van de Bornse inwoners, organisaties en bedrijven. Dat doen we niet alleen, maar met een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, scholen en partners binnen het Sociaal Hus. Zo weten wet wat er speelt en kunnen doen wat nodig is.

Wist jij dat we in Borne werken aan de hand van het Integraal Veiligheidsplan? Dit uitvoeringsplan met zo’n 40 activiteiten moeten samen lijken tot een veiliger Borne.

De komende jaren zijn de speerpunten leefbare wijken, kwetsbare inwoners/jeugd en ondermijning.

Prioriteiten

De prioriteiten voor de komende jaren zijn gemaakt door te kijken naar de objectieve veiligheid, veiligheidsgevoelens, politieke keuzes en maatschappelijke ontwikkelingen. Veel problemen op het terrein van veiligheid kunnen het beste worden aangepakt op wijk- of buurtniveau.

Voor de komende jaren zijn dit de speerpunten:

  • Leefbare wijken
  • Kwetsbare inwoners /Jeugd
  • Ondermijning

Week van de veiligheid

De campagne de Week van de Veiligheid wordt georganiseerd door Platform Veilig Ondernemen (PVO) en richt zich op ondernemers en haar medewerkers, waarin verschillende vormen veiligheid onder de aandacht worden gebracht. Denk aan: cybercrime, het voorkomen van overvallen, het tegengaan van winkelcriminaliteit, enzovoort.

In Borne worden alle ondernemers geïnformeerd via de dorpsmanager en kunnen zij aangeven of zij behoefte hebben aan trainingen op het gebied van agressie of voorkomen van winkelcriminaliteit. Medewerkers van gemeente Borne hebben in het kader van de aanpak mensen met onbegrepen gedrag een agressietraining gehad.
En tot slot is ook aan de inwoners gedacht tijdens de Week van de Veiligheid. Zo wordt er op dinsdag 17 oktober in de Stefanshof een informatiebijeenkomst voor ouderen georganiseerd met het thema cybercriminaliteit en worden kinderen op de basisscholen geactiveerd om de game Hackshield te spelen. 

Bekijk het Integraal Veiligheidsplan 2023.