Verkeersbord werkzaamheden

build-reside iconGebouw of woning slopen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het slopen, geldt een landelijk aanvraagformulier. Via de knop 'Omgevingsloket online' kunt u een vergunningencheck doen en een aanvraag indienen.

Kosten

De kosten van een sloopvergunning zijn afhankelijk van de hoogte van de sloopkosten van het bouwwerk.


Contact

Meer informatie over sloopvergunningen kan worden verkregen bij de publieksbalie en de productgroep Uitvoering, telefoonnummer 14 074.