Voorkant Zwanenhof

Omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 kunnen meerdere vergunningen in één keer, in één procedure, worden aangevraagd. Vanaf die datum geldt de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo vervangt ruim 25 vergunningen door één vergunning: de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure (zoals bouw, sloop en kap) gelden in grote lijnen de volgende stappen:

  • Om een beeld te krijgen of u een vergunning nodig heeft, kunt u in het Omgevingsloket een vergunningcheck doen.
  • U dient uw aanvraag in bij de gemeente. Dit kan op papier of digitaal. Als u digitaal wilt indienen, gaat u naar het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nlexterne-link-icoon. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig. Als u op papier wilt indienen gaat u ook naar www.omgevingsloket.nlexterne-link-icoon. Als u via de vergunningencheck heeft aangegeven welke onderdelen u wilt aanvragen, komt er een aanvraagformulier dat u kunt uitdraaien en invullen.
  • Als u wilt kappen of een inrit wilt aanleggen is aan te bevelen eerst de informatie op deze website (www.borne.nlexterne-link-icoon) te lezen, omdat hier gemeentespecifieke informatie staat die voor u van belang kan zijn. In de omgevingsvergunning zitten namelijk naast landelijke regels, ook enkele lokale regels.
  • Er wordt gecontroleerd of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet.
  • De gemeente laat u binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft de gemeente meer tijd nodig, dan kan er een termijn van zes weken bij komen. Vervolgens kan er door u en anderen bezwaar worden gemaakt. Als er niemand reageert, is de vergunning definitief.

Aanvraag

Om na te gaan of u een vergunning nodig heeft, kunt u in het Omgevingsloket online (zie de knop rechts op deze pagina) een vergunningcheck doen.