Briefjes euro's

Energietoeslag

De prijzen van energie zijn in 2022 flink gestegen. Daarom kunnen huishoudens met een laag inkomen dit jaar een energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is een aanvulling op de verlaging van de energiebelasting. De energietoeslag telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag was eerst € 800. Maar het kabinet heeft besloten dit bedrag met € 500 te verhogen naar € 1.300.

 • Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen.
  U ontvangt de extra € 500 binnenkort automatisch. 
 • Doet u nu pas een aanvraag? Dan ontvangt u, als u aan de voorwaarden voldoet, het bedrag van € 1.300 ineens.

Zet uw toeslag opzij

Heeft u nog een vast contract met lage energieprijzen? Of duurt het nog maanden voordat de jaarrekening van uw energieleverancier komt? Zet de energietoeslag dan opzij tot u die nodig heeft. Zo voorkomt u problemen.

Voorwaarden energietoeslag

U komt in aanmerking voor de energietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent tussen de 18 en 21 jaar en krijgt in 2022 aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud).
 • U woont zelfstandig en heeft energielasten.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geen student (Let op: dit kan nog veranderen. Meer informatie leest u onder het kopje 'Energietoeslag voor studenten').
 • het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger is dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen per 1-7-2022 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.257 € 1.398
Echtpaar / samenwonend € 1.795 € 1.893

Energietoeslag voor studenten

De rechter heeft bepaald dat de gemeente niet alle studenten mag uitsluiten van de energietoeslag. Op dit moment onderzoekt de gemeente wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren wij u daarover op deze pagina.

Kijk of u de energietoeslag automatisch ontvangt

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u dit jaar al € 800 ontvangen van de gemeente Hengelo, Borne of Haaksbergen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de extra € 500 binnenkort automatisch.

Energietoeslag zelf aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden voor energietoeslag, maar krijgt u die niet automatisch? Doe dan zelf een aanvraag. Dat kan tot en met 31 december 2022.

Aanvragen kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag energietoeslag . U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?

Doet u uw aanvraag liever schriftelijk. Dat kan met het Aanvraagformulier energietoeslag 2022 (Pdf).

 • Print het formulier en vul het in.
 • Onderteken het formulier. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.
 • Voeg een kopie toe van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Voeg een bewijs toe van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties). Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering heeft.
 • Voeg een kopie toe van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl

Hoe lang duurt het?

Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het iets langer duren.

Meer informatie en Contact

Komt u er niet uit? Loop gerust eens binnen bij het Sociaal Hus (links in het gemeentehuis) tijdens inloopspreekuren op maandag van 16.00 tot 18.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kan via de mail contact worden opgenomen via sociaalhus@borne.nl. Telefonisch is het Sociaal Hus elke werkdag te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via 074-2658590.

Extra informatie

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Borne 2022