Briefjes euro's

Energietoeslag

De prijzen van energie zijn hard gestegen. Daarom kunnen huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag krijgen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Energietoeslag 2023

In 2023 opnieuw een energietoeslag

Gemeente Hengelo keert ook aan inwoners van gemeente Borne de energietoeslag 2023 uit. Met de energietoeslag ondersteunt de gemeente u in uw energiekosten. De gemeente bepaalt aan de hand van een aantal voorwaarden of u recht heeft op de energietoeslag 2023. Welke voorwaarden dit zijn, leest u op deze webpagina. Als u dit recht heeft, krijgt u één keer € 1.300. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen van de Belastingdienst.

De voorwaarden van de energietoeslag

U hebt recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont; en
 • 21 jaar of ouder bent of als u tussen de 18 en 21 jaar bent en aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud heeft; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • zelfstandig woont; en
 • energiekosten betaalt; en
 • het inkomen van u en uw eventuele partner niet hoger is dan onderstaande bedragen.

Maximum netto maandinkomen zonder vakantiegeld  

21 jaar tot AOW-leeftijd 

Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaanden en alleenstaande ouder 

€ 1.387

€ 1.548

Echtparen en samenwonenden 

€ 1.982 

€ 2.102

U hebt géén recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • de energietoeslag 2023 eerder ontving van de gemeente Hengelo of een andere gemeente;
 • géén energiekosten betaalt;
 • student bent.

U kunt de uitgebreide voorwaarden in de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023externe-link-icoon lezen.

De energietoeslag automatisch ontvangen

Als bij de gemeente bekend is dat u recht heeft op de energietoeslag, krijgt u de toeslag automatisch overgemaakt. De gemeente keert de energietoeslag automatisch uit tussen 27 november en 3 december.

Ontvangt u de energietoeslag 2023 niet automatisch en voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen. 

De energietoeslag aanvragen

Het aanvragen van de energietoeslag kan tussen 4 december 2023 en 30 juni 2024. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen via de website van gemeente Hengeloexterne-link-icoon. U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Doet u de aanvraag liever schriftelijk?

Dit kan met het papieren aanvraagformulierexterne-link-icoon. U doet hiervoor het volgende:

 1. Print het formulier en vul het in. Geen printer? U kunt het aanvraagformulier ook ophalen. Dit kan op de volgende locaties:
  1. Noaberpoort: Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen;
  2. Sociaalhus: Rheineplein 1, 7622 DG Borne;
  3. Zorgloket: Burgemeester Van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo.
 2. Onderteken het formulier. Uw eventuele partner moet ook een handtekening zetten.
 3. Lever een kopie in van:
  1. Uw legitimatiebewijs (paspoort of ID-bewijs) of verblijfsvergunning van u en uw eventuele partner;
  2. Bewijs van het netto-inkomen van de afgelopen maand van u en uw eventuele partner. Dit is niet nodig als u een bijstandsuitkering ontvangt;
  3. Uw bankpas of afschrift van uw betaalrekening;
  4. Bewijs dat u energiekosten betaalt. Bijvoorbeeld een bankafschrift, energiecontract op uw naam of huurcontract waarin staat dat u energiekosten betaalt
 4. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar gemeente@hengelo.nl. Of u stuurt het naar onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig:

Werk en Inkomen

Antwoordnummer 168

7550 VB Hengelo.

Tegemoetkoming energietoeslag 2023 voor studenten gaat via DUO

Studenten van ouders met een lager inkomen krijgen een eenmalige  tegemoetkoming van € 400. Dit gaat niet via de gemeente, maar via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op de website van DUOexterne-link-icoon vindt u meer informatie.

Andere regelingen

Heeft u recht op de Energietoeslag 2023? Dan kunt u waarschijnlijk ook gebruik maken van andere regelingen van gemeente Borne. Eén hiervan is bijvoorbeeld de regeling 'hulp bij verlagen energiekostenexterne-link-icoon'. Via deze regeling kunt u gratis energiebesparende producten krijgen.

Ook kent gemeente Borne meer regelingen voor mensen met een lager inkomen. Wilt u weten om welke regelingen het gaat? Dan bent u van harte welkom in het Sociaal Husexterne-link-icoon.

Tegemoetkoming energiekosten blokverwarming

De contracthouder van het energiecontract vraagt de tegemoetkoming aan

Vaak is dit de verhuurder, woningcorporatie of de Vereniging van Eigenaren (vve). De contracthouder laat het u weten als de aanvraag is goedgekeurd. En verdeelt het geld vervolgens onder de huishoudens en bewoners.

Bent u geen contracthouder, dan vraagt de tegemoetkoming dus zelf niet aan. Wel is het verstandig om de contracthouder eraan te herinneren om de tegemoetkoming aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksoverheid

De gemeente voert de tegemoetkoming niet uit. Voor meer informatie gaat u daarom naar de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.