Briefjes euro's

surcharges iconEnergietoeslag

De prijzen van energie zijn hard gestegen. Daarom kunnen huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag krijgen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Energietoeslag 2023

In 2023 opnieuw een energietoeslag

In 2022 gaf de gemeente Borne een energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In 2023 geeft gemeente Borne inwoners met een laag inkomen opnieuw een energietoeslag. Aanvragen is nu nog niet mogelijk, omdat de voorwaarden en aanvraagprocedure van de energietoeslag nog niet bekend zijn. De energietoeslag is een aanvulling op de verlaging van de energiebelasting en telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Zodra meer bekend is over de energietoeslag 2023, leest u dit op de website van uw gemeente www.borne.nl

Uitbetaling verwacht eind 2023

De gemeente kan de energietoeslag uitbetalen als het Rijk de Wet energietoeslag 2023 invoert. Deze wet heeft vertraging opgelopen. Zodra deze wet ingevoerd is, moet de gemeente Borne de voorwaarden vaststellen. Daarna kunnen aanvragen worden ingediend en kan de uitbetaling plaatsvinden.

Automatisch uitbetaald of op aanvraag

Huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch overgemaakt. Dit zijn onder andere de huishoudens met een bijstandsuitkering, een individuele inkomenstoeslag of huishoudens die een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid. Als u de energietoeslag niet automatisch ontvangt, kunt u deze aanvragen. Het aanvragen van de energietoeslag 2023 is op dit moment nog niet mogelijk.  

Tegemoetkoming energiekosten blokverwarming

Sinds 25 april 2023 is er een tegemoetkoming voor hoge energiekosten voor huishoudens of bewoners met een blokaansluiting. Deze kan tot en met 30 september 2023 aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens of bewoners met een blokaansluiting

Bij een blokaansluiting deelt u één aansluiting voor gas, elektriciteit en/of warmte met meerdere huishoudens of bewoners. U heeft daarom geen eigen energiecontract. En komt hierdoor niet in aanmerking voor de landelijke energietoeslag die hierboven wordt beschreven. Ook biedt het prijsplafond geen oplossing. Het energieverbruik van een blokaansluiting komt namelijk boven het prijsplafond uit.

De contracthouder van het energiecontract vraagt de tegemoetkoming aan

Vaak is dit de verhuurder, woningcorporatie of de Vereniging van Eigenaren (vve). De contracthouder laat het u weten als de aanvraag is goedgekeurd. En verdeelt het geld vervolgens onder de huishoudens en bewoners.

Bent u geen contracthouder, dan vraagt de tegemoetkoming dus zelf niet aan. Wel is het verstandig om de contracthouder eraan te herinneren om de tegemoetkoming aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksoverheid

De gemeente voert de tegemoetkoming niet uit. Voor meer informatie gaat u daarom naar de website van de Rijksoverheid.