Briefjes euro's

surcharges iconEnergietoeslag

De prijzen van energie zijn in 2022 flink gestegen. Daarom kunnen huishoudens met een laag inkomen dit jaar een energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is een aanvulling op de verlaging van de energiebelasting. De energietoeslag telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Hoogte energietoeslag 2022

De energietoeslag was eerst € 800. Maar het kabinet heeft besloten dit bedrag met € 500 te verhogen naar € 1.300.

 • Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen.
  U ontvangt de extra € 500 binnenkort automatisch. 
 • Doet u nu pas een aanvraag? Dan ontvangt u, als u aan de voorwaarden voldoet, het bedrag van € 1.300 ineens.

Zet uw toeslag opzij

Heeft u nog een vast contract met lage energieprijzen? Of duurt het nog maanden voordat de jaarrekening van uw energieleverancier komt? Zet de energietoeslag dan opzij tot u die nodig heeft. Zo voorkomt u problemen.

Voorwaarden energietoeslag

U komt in aanmerking voor de energietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent tussen de 18 en 21 jaar en krijgt in 2022 aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud).
 • U woont zelfstandig en heeft energielasten.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geen student (Let op: dit kan nog veranderen. Meer informatie leest u onder het kopje 'Energietoeslag voor studenten').
 • het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger is dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen per 1-7-2022 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.257 € 1.398
Echtpaar / samenwonend € 1.795 € 1.893

  Energietoeslag voor studenten

  Studenten komen ook in aanmerking voor energietoeslag. Dit bij het ontstaan van de regeling nog niet het geval. Daardoor is besloten om de periode waarin de toeslag aangevraagd kan worden te verlengen tot 1 april 2023. Iedereen die aanspraak wil maken op energietoeslag voor 2022 kan tot 1 april 2023 zijn aanvraag indienen.

  Kijk of u de energietoeslag automatisch ontvangt

  Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u dit jaar al € 800 ontvangen van de gemeente Hengelo, Borne of Haaksbergen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de extra € 500 binnenkort automatisch.

  Energietoeslag zelf aanvragen

  Voldoet u aan de voorwaarden voor energietoeslag, maar krijgt u die niet automatisch? Doe dan zelf een aanvraag. Dat kan tot en met 31 maart 2023.

  Aanvragen kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag energietoeslag . U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

  Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

  Liever een schriftelijke aanvraag doen?

  Doet u uw aanvraag liever schriftelijk. Dat kan met het Aanvraagformulier energietoeslag 2022 (Pdf).

  • Print het formulier en vul het in.
  • Onderteken het formulier. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.
  • Voeg een kopie toe van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
  • Voeg een bewijs toe van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties). Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering heeft.
  • Voeg een kopie toe van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).
  • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl

  Hoe lang duurt het?

  Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het iets langer duren.

  Meer informatie en Contact

  Komt u er niet uit? Loop gerust eens binnen bij het Sociaal Hus (links in het gemeentehuis) tijdens inloopspreekuren op maandag van 16.00 tot 18.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kan via de mail contact worden opgenomen via sociaalhus@borne.nl. Telefonisch is het Sociaal Hus elke werkdag te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via 074-2658590.

  Extra informatie

  Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Borne 2022

  Energietoeslag 2023

  In 2023 opnieuw een energietoeslag

  In 2022 gaf de gemeente Borne een energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In 2023 geeft gemeente Borne inwoners met een laag inkomen opnieuw een energietoeslag. Aanvragen is nu nog niet mogelijk, omdat de voorwaarden en aanvraagprocedure van de energietoeslag nog niet bekend zijn.

  Zodra meer bekend is over de energietoeslag 2023, leest u dit op de website van uw gemeente www.borne.nl

  Uitbetaling verwacht vanaf juni 2023

  De gemeente kan de energietoeslag uitbetalen als het Rijk de Wet energietoeslag 2023 invoert. Dit is waarschijnlijk in juni 2023. Zodra deze wet ingevoerd is, moet de gemeente Borne de voorwaarden vaststellen. Daarna kunnen aanvragen worden ingediend en kan de uitbetaling plaatsvinden.

  Automatisch uitbetaald of op aanvraag

  Huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch overgemaakt. Dit zijn onder andere de huishoudens met een bijstandsuitkering, een individuele inkomenstoeslag of huishoudens die een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid. Als u de energietoeslag niet automatisch ontvangt, kunt u deze aanvragen.

  Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de energietoeslag 2023 kunt u terecht in het Sociaal Hus.