Pillen drugs vanaf boven gefotografeerd

Damoclesbeleid 2022 vastgesteld

26 oktober 2022
Nieuws

De gemeente krijgt wel eens te maken met woningen en lokalen waar verdovende middelen (hard- en softdrugs) worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Dit vormt een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. De productie en handel van drugs zijn vaak in handen van criminelen en het trekt criminelen aan. Er zijn ook andere risico's; vaak wordt elektriciteit illegaal en onprofessioneel afgetapt. Dat verhoogt de kans op het ontstaan van brand en/of ontploffing. Op 18 oktober 2022 heeft het college daarom het Damoclesbeleid 2022 vastgesteld. Het Damoclesbeleid 2022 vervangt het oude beleid uit 2014.

Op basis van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) kan door de burgemeester een woning of  winkel, café, loods, garagebox of bedrijfsruimte worden gesloten waarin drugs worden verhandeld of aanwezig zijn. Dit is mogelijk bij de vondst van harddrugs of softdrugs in een hoeveelheid die groter is dan wettelijk toegestaan. Het doel van artikel 13b Opiumwet is de preventie en beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van de nadelige effecten van drugshandel voor de Bornse samenleving.

Sinds 2019 is dit ook mogelijk als er sprake is van verboden voorbereidingshandelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld grootschalige of bedrijfsmatige teelt of productie van verboden middelen.

Meer informatie over het Damoclesbeleid te vinden op onze website.