Pillen drugs vanaf boven gefotografeerd

Damoclesbeleid 2022

Op 18 oktober 2022 heeft het college het Damoclesbeleid 2022 vastgesteld. Het Damoclesbeleid 2022 vervangt het oude beleid uit 2014. Op basis van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) kan door de burgemeester een woning of winkel, café, loods, garagebox of bedrijfsruimte worden gesloten waarin drugs worden verhandeld of aanwezig zijn. Dit is mogelijk bij de vondst van harddrugs of softdrugs in een hoeveelheid die groter is dan wettelijk toegestaan. Het doel van artikel 13b Opiumwet is de preventie en beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van de nadelige effecten van drugshandel voor de Bornse samenleving.

Waarom Damoclesbeleid?

De gemeente krijgt wel eens te maken met woningen en lokalen waar verdovende middelen (hard- en softdrugs) worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Dit vormt een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. De productie en handel van drugs zijn vaak in handen van criminelen en het trekt criminelen aan. Er zijn ook andere risico's; vaak wordt elektriciteit illegaal en onprofessioneel afgetapt. Dat verhoogt de kans op het ontstaan van brand en/of ontploffing.

Op basis van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) kan door de burgemeester een woning of  winkel, café, loods, garagebox of bedrijfsruimte worden gesloten waarin drugs worden verhandeld of aanwezig zijn. Dit is mogelijk bij de vondst van harddrugs of softdrugs in een hoeveelheid die groter is dan wettelijk toegestaan. Het doel van artikel 13b Opiumwet is de preventie en beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van de nadelige effecten van drugshandel voor de Bornse samenleving.

Sinds 2019 is dit ook mogelijk als er sprake is van verboden voorbereidingshandelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld grootschalige of bedrijfsmatige teelt of productie van verboden middelen.

Wat houdt het Damoclesbeleid in?

Om uitvoering te kunnen geven aan de bevoegdheid die artikel 13b van de Opiumwet biedt, heeft de burgemeester het Damoclesbeleid 2022 vastgesteld. Het Damoclesbeleid 2022 vervangt het oude beleid uit 2014.

In het Damoclesbeleid staat een handhavingsmatrix opgenomen. In deze matrix is te lezen voor welke periode woningen of cafés, bedrijfsruimtes, loodsen en woningen door de burgemeester gesloten kunnen worden.

Sluiting bij teveel drugs

De burgemeester kan op grond van het Damoclesbeleid tot sluiting overgaan wanneer er in die ruimte meer drugs dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn, wordt aangetroffen. De volgende hoeveelheden worden niet meer als geringe hoeveelheid voor eigen gebruik, maar als handelshoeveelheid gezien:

 • harddrugs: meer dan 0,5 gram. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:
  • 0,5 gram harddrugs (bijv. cocaïne/amfetamine)
  • 1 pil/ tablet (bijv. XTC)
  • 5 ml (bijv. 1 ampul/buisje/consumptie-eenheid GHB).
 • softdrugs: meer dan 5 gram
 • hennepplanten: meer dan 5 planten

Samen tegen drugscriminaliteit

De aanpak van drugscriminaliteit is niet alleen een zaak van de gemeente en justitie. Ook de oplettendheid van inwoners is belangrijk. Hoe herken je de signalen van drugshandel  :

 • Activiteiten in en rond het pand op rare tijdstippen
 • (Bouw)werkzaamheden: aanleggen/verleggen elektra en aanbrengen afzuigsystemen en extra isolatie
 • Afgeplakte ramen en deuren of gordijnen die altijd dicht zijn
 • (Dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is
 • Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak
 • Woning maakt een verlaten indruk (er is bijna nooit iemand of heel even op een vast tijdstip)
 • Geur- en/of stankoverlast
 • Wateroverlast of vochtproblemen
 • Condens op de ramen
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een kamer dat altijd blijft branden
 • Installatie camera’s of beveiliging bij leegstaande panden
 • Zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren)
 • Illegale aftap van elektriciteit, buiten de meter om

Waar melden?

Als u een vermoeden heeft dat er sprake is van drugscriminaliteit, kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844externe-link-icoon.
Als u de dader kent en de dader kent u ook, dan is een melding doen niet zo gemakkelijk. Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000externe-link-icoon of kijk op www.meldmisdaadanoniem.nlexterne-link-icoon.

Meer informatie

Lees het Damoclesbeleid 2022 op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. Wilt u meer informatie over het Damoclesbeleid van de gemeente? Neem dan contact op met het team Veiligheid. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 074-2658686.