Voorkant Zwanenhof

traffic iconConcept ontwerpen Europastraat

Ontwerp Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers hierover online een vragenlijst invullen. Aan de hand van de vele reactie, opmerkingen en tips zijn zogeheten concept ontwerpen gemaakt. Deze zijn net als de vorige keer, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, online te bekijken. Ook nu kan men reageren.

Uitgangspunt is om van de Europastraat geen brede asfaltbaan maken, waar mogelijk te hard wordt gereden. Door de Europastraat als 30 km weg in te richten, wil de gemeente zorgen dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en de veiligheid wordt verbeterd. Uit de reacties op de vragenlijst is gebleken dat verbetering van de veiligheid ook een wens is van de omwonenden. 

Klimaatbestendig

Daarnaast is het plan om de Europastraat klimaatbestendig in te richten met onder andere meer groen en door middel van waterberging. Zo kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. Ook moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers.

Ontwerpen

De concept ontwerpen zijn te bekijken via https://new.maptionnaire.com/q/22ngr8h296oe. Via diezelfde link kan men gemakkelijk anoniem reageren tot en met woensdag 17 februari. De pagina is in opdracht van de gemeente Borne aangemaakt door adviesbureau Goudappel. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om online te reageren of die vragen hebben, kunnen een e-mail sturen naar info@borne.nl of contact opnemen via 14074. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd om te reageren.