Afbeelding Stroom-esch

Buurtfeest of ander klein evenement

Voor een klein evenement (buurtfeest) is geen vergunning noodzakelijk (artikel 2:25 lid 2 van de APV 2015), indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen;
  • er is geen afsluiting van een of meerder doorgaande wegen noodzakelijk is;
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 uur en na 24.00 uur;
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of vormt niet anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object;
  • er is een organisator;
  • de organisator tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement de burgemeester daarvan in kennis stelt met een telefonische/digitale/schriftelijke melding.

Voor evenementen die niet aan deze voorwaarden voldoen is een evenementenvergunning noodzakelijk is. Voldoet uw evenement aan de voorwaarden dan is alleen een melding voldoende.

Er worden geen leges gerekend voor deze melding.