Centrum Borne

BBO

Bundeling Bornse Ondernemers

Ondernemers en detaillisten zijn in Borne verenigd in de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO). Dit is een vereniging van en voor ondernemers, ondernemingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren in Borne. Daarmee is de BBO direct méér dan uitsluitend een winkeliersvereniging. Ondernemend elan en economische draagkracht zijn immers evenzeer een zaak van ondernemers in bouw, handel, industrie, dienstverlening en horeca.

De BBO is in 1985 opgericht en telt ongeveer 240 leden.

Bestuur
De BBO heeft een hoofdbestuur waarin 2 secties zijn vertegenwoordigd:

  • Sectie Bedrijven, (Handel, Industrie en Dienstverlening)
  • Sectie Detail

Naast de twee secties kent de BBO tijdelijke of permanente werkgroepen.

Activiteiten
Het bestuur onderhoudt contacten met en/of is vertegenwoordigd in:

  • MKB Nederland en MKB netwerk Twente,
  • Diverse brancheorganisaties,
  • Kamer van Koophandel,
  • Politiek: College van B & W, raadsleden en gemeentelijke overlegorganen,
  • Stichting Melbuul’ndagen Borne,
  • Stichting Borne op z'n Best,
  • Stimuleringsfonds Bornse Evenementen.

Daarnaast is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de financiën van de BBO. Minimaal één keer per jaar organiseert het een algemene ledenvergadering.
Meer informatie over de BBO kunt u vinden op www.bboborne.nlexterne-link-icoon.