Afvalcontainers

trash iconAsbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopische kleine, naaldachtige vezels. Voorbeelden van veel voorkomende asbesthoudende materialen zijn: golfplaten op daken van schuurtjes, in en rondom schoorstenen, cv-installaties en asbesthoudende vloerbedekking. U mag asbest niet zomaar verwijderen, daarvoor gelden speciale regels.

Wat is asbest?

Vandaag de dag weten we dat bij verwijderen van asbest schade kan ontstaan aan de gezondheid. Daarom mag u asbest niet zomaar verwijderen. Daarvoor gelden speciale regels. Deze strenge (!) regels verschillen voor particulieren en bedrijven en zijn vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Bent u er niet zeker van of u asbest nou wel of niet zelf mag verwijderen? Neem dan contact op met de gemeente.

Kijk voor meer informatie over asbest op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.
https://www.infomil.nl (onderwerp: asbest).

Asbest in de bodem

Projectbureau BAS (bodem asbest sanering) ruimt het asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. Inwoners en bedrijven die vermoeden dat er asbest in de bodem van hun perceel aanwezig is, nemen contact op met Projectbureau BAS, De Höfte 7, 7471 DK Goor, 0547 – 85 85 85,

BAS@hofvantwente.nl. Meer informatie vindt u op www.bodemasbestsanering.nl.

Bijzonderheden

Particulieren

Als u asbest uit een bouwwerk wilt (laten) verwijderen, moet u een melding indienen via het omgevingsloket (zie ook het tabblad 'Aanvraag').

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Asbestverwijdering moet bedrijfsmatig worden uitgevoerd. U mag het asbest niet zelf verwijderen.
    U dient hiervoor een sloopmelding in te dienen en een deskundig asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen, dat een asbestinventarisatierapport opstelt. Dit rapport dient bij de sloopmelding gevoegd te worden. Als er binnen 4 weken na het indienen van de sloopmelding geen contact met u is opgenomen door de gemeente, mag u het asbest laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Kijk voor een deskundig asbestinventarisatiebedrijf of een deskundig asbestverwijderingsbedrijf op www.ascert.nl.
  2. U mag het asbest zelf verwijderen.
    U dient hiervoor een sloopmelding in te dienen. U hoeft hiervoor geen asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Als er binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding geen contact met u is opgenomen door de gemeente, mag u het asbest verwijderen. Daarbij moet u zich wel aan de voorschriften houden.

Bedrijven

Bent u van plan sloop- of verbouwingswerkzaamheden uit te (laten) voeren en is er mogelijk asbest aanwezig? Dan kan een sloopmelding nodig zijn. Dit geldt ook als de hoeveelheid sloopafval minder dan 10 m3 is. In het Bouwbesluit 2012  zijn voorschriften opgenomen vanuit het Asbestverwijderingsbesluit.

Indien het gaat om een bedrijfsmatige verwijdering is de beslistermijn 4 weken na indiening van de melding, tenzij er binnen deze termijn contact met u wordt opgenomen door de gemeente.

Contact

Als u meer informatie wenst of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Borne  via telefoonnummer 14074 of mailen naar info@borne.nl.
Tevens kunt u met vragen over asbest terecht bij Publieksinformatie van de Rijksoverheid Postbus 51, telefoonnummer 1400. Voor meer informatie over asbest verwijzen wij u ook naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest of naar https://www.infomil.nl (onderwerp: asbest).

Aanvraag

U kunt een sloopmelding zowel schriftelijk als elektronisch indienen. Voor zowel een schriftelijke als een elektronische melding kunt u terecht bij het landelijke Omgevingsloket www.olo.nl. Hier kunt u via ‘vergunningencheck’ controleren of u een (sloop)melding dient in te dienen. De eventuele melding kunt u vervolgens via de site invullen en indienen óf op papier invullen en vervolgens indienen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Indien een locatie (mogelijk) in aanmerking komt voor asbestbodemsanering, kunt u dit via de het (digitale) meldingsformulier Asbestbodemsanering aangeven, rechts op deze pagina.