Afvalcontainers

Omgevingsdienst Twente

De Omgevingsdienst Twente (ODT) biedt inwoners, bedrijven en gemeenten vanuit één aanspreekpunt specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving. Met deze samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel wordt een verdere impuls gegeven aan de uitvoering van milieutaken.

Wat doet de Omgevingsdienst Twente?

Medewerkers van de Omgevingsdienst Twente beoordelen namens de gemeente omgevingsvergunningen (onderdeel milieu of gecombineerde aanvragen), ontheffingen en meldingen. De medewerkers van de Omgevingsdienst Twente zijn belast met toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bodem, geluid, afval, lucht en externe veiligheid.

Bekijk op YouTube een videoexterne-link-icoon voor een impressie van de Omgevingsdienst Twente.

Moet ik mijn aanvraag/melding/ontheffing indienen bij de Omgevingsdienst Twente?

Het aanvragen van een milieuvergunning/melding en het aanvragen van een sloopmelding (-vergunning) gaat via het omgevingsloketexterne-link-icoon. Het aanvragen van een stookontheffing doet u via de gemeente(-website). Mogelijk kan de Omgevingsdienst Twente contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn.

Milieuklacht

Heeft u een milieuklacht? Bijvoorbeeld als het gaat om overlast of gevaar van geluid, geur, stof of een andere zware bodem- of milieuverontreiniging. Dan kunt u dit zelf melden bij de Omgevingsdienst Twente via het e-mailadres info@odtwente.nl of via het telefoonnummer 0546-749555. Meer informatie over het melden van milieuklachten vindt u op www.odtwente.nl/overlast.externe-link-icoon