Luchtfoto Bornsche Maten

housing-forms iconWoonvisie (wonen)

Het beleid van de gemeente Borne op het gebied van wonen is beschreven in de “Woonvisie Borne 2018-2028”. De ambitie is in eerste instantie het voorzien in voldoende passende woningen voor de inwoners en daarnaast het leveren van een bijdrage aan een goede balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt binnen de netwerkstad Twente.

Onderdeel van de woonvisie is de notitie “Uitvoering Woningbouwprogramma Woonvisie 2018-2028, waarin concrete woningbouwprojecten kunnen worden afgewogen op de speerpunten van beleid.