Luchtfoto Bornsche Maten

Woonvisie (wonen)

Het beleid van de gemeente Borne op het gebied van wonen is beschreven in de “Woonvisie Borne 2022+”. De ambitie is in eerste instantie het voorzien in voldoende passende woningen voor de inwoners en daarnaast het leveren van een bijdrage aan een goede balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt binnen de netwerkstad Twente.