Wijkcoordinator

Brenda Jansen is de wijkcoordinator van gemeente Borne. Brenda is het aanspreekpunt voor wijkbewoners en bewonersorganisaties. Daarnaast is Brenda de schakel tussen de gemeente en de inwoners en organisaties.

De wijkcoordinator stimuleert bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken.

Takenpakket

  • Contacten met dorps- en wijkverenigingen
  • Verbindingen leggen en kennis delen tussen dorpen en wijken
  • Aanjagen, stimuleren en monitoren inwonerinitiatieven
  • Coördinator Borne Schoon

Tevens is de wijkcoordinator het aanspreekpunt voor vragen als

  •  Fondsenwerving voor inwonersinitiatieven
  •  Bewonersvragen over hun directe leefomgeving
  •  Meedenken vanuit de inwonerskant bij projecten waarbij inwonersinitiatief een grote rol speelt

Mijn Borneinitiatief

Op www.mijnborneinitiatief.nlexterne-link-icoon staan veel mooie initiatieven waarvan een groot deel tot stand is gekomen door de hulp van de wijkcoordinator.

Contact met de wijkcoordinator

De wijkcoordinator kan u informeren, adviseren en u zo nodig de weg wijzen naar de juiste afdeling en/of contactpersoon binnen de gemeente. Heeft u vragen voor de wijkcoordinator? Stuur dan een mailtje naar wijkcoordinator@borne.nl of bel (06) 4155 4509.